Så mange fynske børn får støtte

Knap 3000 fynske børn er anbragt udenfor eget hjem eller under forebyggende foranstaltninger. Dermed ligger Fyn en anelse over landsgennemsnittet.

Samlet modtog 28.157 børn og unge i alderen 0-22 år støtte i 2013. Det svarer til 1,8 procent af alle børn og unge.

Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik modtog 28.157 børn og unge i alderen 0-22 år støtte i 2013.

Enten ved at være anbragt uden for eget hjem (13.719 børn og unge) eller i form af forebyggende foranstaltninger (16.102 børn og unge). Det svarer til 1,8 procent af alle børn og unge.

Sådan fordeler andelen af børn og unge, som i 2013 modtog støtte, sig rundt om i landsdelene. I parentes er angivet, hvor mange personer det drejer sig om.

Byen København: 1,5 procent (2691)

Københavns omegn: 1,5 procent (2296)

Nordsjælland: 1,5 procent (1923)

Bornholm: 2,6 procent (239)

Østsjælland: 1,4 procent (954)

Vest- og Sydsjælland: 2,3 procent (3389)

Fyn: 2,1 procent (2742)

Sydjylland: 2,1 procent (4131)

Østjylland: 1,8 procent (4366)

Vestjylland: 1,8 procent (2213)

Nordjylland: 2,1 procent (3376)

Et barn kan både være anbragt uden for hjemmet og modtage forebyggende foranstaltninger. I denne opgørelse drejer det sig om 1664 personer.

Statistikken er opgjort med udgangspunkt i såkaldte handlekommuner. Det vil sige de kommuner, som vælger at anbringe et barn uden for hjemmet m.m.

Kilde: Danmarks Statistik og Ritzau