Sådan ligger landet - Klintholm Kalkgrave

-

-

Geolog Gunnar Larsen fortæller i serien, hvordan Fyn er opstået. Første afsnit foregår på Klintholm Kalkgrave nær Lundeborg.

Syd for Nyborg ligger der nogle gamle kalkgrave ude ved kysten. I den ene grav er der et meget illutsrativt profil med den hvide bryozokalk nederst og den grå Kerteminde Mergel øverst. Kalken er rig på fossiler. Grænsen mellem lagene adskiller perioderne Danien og Selandien i Paleocæn.

Besøgende kan parkere på parkeringspladsen ved Stenagergård og derfra følge skiltene til kalkgravene.

En sjældenhed i Danmark
Grænsen mellem Danien og Selandien ses kun få steder i verden. I Danmark ses grænsen ved Klintholm og ved Svejstrup, men lagene ved Klintholm er mere komplette. Derfor har lagene her national og international betydning for forskning, undervisning og turisme. Stedet er velbesøgt af fossilsamlere.

Oplysningerne er taget fra bogen \"Fyn og Øerne - geologisk set\", og venligst stillet til rådighed af Fyns Amt og Gunnar Larsen.