Sådan ligger landet - Ristinge Klint

-

-

Geolog Gunnar Larsen fortæller i serien, hvordan Fyn er opstået. Andet afsnit foregår på Langeland.

Ristinge Klint på Langeland er 25 meter høj og omkring 2 km. lang. Den består af regelmæssigt oppressede flager, hvori den samme lagserie gentager sig langs kysten. Forløbet af Det Ungbaltiske Fremstøds gletsjer har presset flagerne op på tværs af Ristinge Halvøen. Der er en parkeringsplads tæt ved klinten

Stor betydning for forskningen
Klinten har regional, national og international betydning for forskning- og undervisning, da den viser klimahistorien i Eem og starten af Weichsel, foruden de forskellige gletsjerfremstød i Weichsel og de gentagne opskudte lag. Klinten er dermed en meget vigtig brik i udredelsen af Danmarks og Østersøområdets landskabshistorie og klimaudvikling.

Oplysningerne er taget fra bogen \"Fyn og Øerne - geologisk set\", og venligst stillet til rådighed af Fyns Amt og Gunnar Larsen.