I det fynske folks tjeneste

Sådan skal de gamle leve i fremtiden

I dag kom hjemmehjælpskommissionens anbefalinger til, hvordan Danmark klarer udfordringerne med flere ældre.

01:04

Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger til, hvordan Danmark klarer udfordringerne med flere ældre. Se med her:

1 af 2

Danmarks fremtid

En kommission har gennem mere end et år arbejdet på at finde løsninger på, hvordan Danmark i fremtiden skal klare situationen med langt flere ældre end i dag.

Mandag kom den såkaldte hjemmehjælpskommission så med i alt 29 anbefalinger, som blev overrakt til socialminister Karen Hækkerup (S).

TV 2/Fyn sætter i dag fokus på hvordan det skal gå, når 400.000 over 75 i år bliver til 800.000 i 2042.

Her kan du se et uddrag af rapportens vigtigste konklusioner:

* Hjælp til selvhjælp: Borgere, som kan forbedre deres funktionsevne, skal så vidt muligt hjælpes til at klare dagligdagen selv.

* Personer, som har omfattende og meget komplekse behov, skal have grundigere hjælp, der om nødvendigt er koordineret med sygeplejefaglige indsatser.

* Mere målrettede og fleksible såkaldt forebyggende hjemmebesøg, så eventuelle problemer kan tages i opløbet.

* Der skal arbejdes mere systematisk med genoptræningsforløb (såkaldte rehabiliteringsforløb).

* Kommunerne skal begrænse den detaljerede styring af tid og ydelser for at sikre større fleksibilitet i mødet mellem borger og medarbejdere.

* Kommunerne skal sikre bedre samarbejde mellem de forskellige aktører på hjemmehjælpsområdet, det vil primært sige hjemmesygeplejen og hjemmeplejen.

* Både private og kommunalt ansatte i hjemmeplejen skal have et fagligt løft.

* Øget brug af såkaldt velfærdsteknologi og digitale løsninger.

* Der skal skabes gode rammer for frivillig indsats på ældreområdet.

Kilde: Hjemmehjælpskommissionen