I det fynske folks tjeneste

Sådan undgår du frostsprængninger

Frosten har bidt sig fast i Fyn. Med temperaturer ned til 18 frostgrader er der lige nu god grund til at holde godt øje med dine vand- og varmerør.

Sne og kulde har ramt Fyn. Vi giver dig 10 tips til, hvordan du passer bedst muligt på dine vand- og varmerør.

Det er ikke kun sommerhusejere, der har problemer med sprængte vand- og varmerør. Også villaejere skal være ekstra opmærksomme, når kulden bider sig fast.

Casper Kjerumgaard, der er fagredaktør og bygningskonstruktør hos Bolius, giver dig her 10 brugbare råd til, hvordan du undgår uheld med husets rør.

1. Hav cirkulation i varmerørene

Rørene fryser nemmere til uden cirkulation. Derfor bør du fx ikke slukke for cirkulationspumpen om natten, når det er hård frost.

2. Hold en temperatur på mindst 17 grader i hele boligen

De fleste forsikringer dækker ikke skader på dit hus, der er forårsaget af frostsprængte rør som følge af utilstrækkelig rumopvarmning. Du bør derfor altid holde en minimumstemperatur på 17 grader i hele boligen.

I sommerhuse dækker de fleste selskaber heller ikke frostsprængninger som følge af utilstrækkelig rumopvarmning, men her spiller inde-temperaturen ingen rolle, da de færreste varmer sommerhuset op, når de ikke bruger det. I stedet skal du lukke for vandet og tappe rørene tomme for vand.

Læs i dine forsikringsbetingelser, hvordan dækningen er i netop dine betingelser - eller kontakt dit forsikringsselskab for konkrete anvisninger.

3. Pas på skjulte rør i skunken

Vær opmærksom på, om du har skjulte rør til enten varme eller brugsvand på steder, hvor det kan blive rigtig koldt - men hvor du ikke lige normalt får øje på rørene.

Problemer med frosne rør opstår nemlig typisk i skunkrum, på loftet eller andre steder, hvor rørene løber uden for husets klimaskærm.

Brug din logiske sans - sidder der en radiator på væggen, og er der ingen synlige rør, så er der rør bag væggen.

Få huse har vvs-oplysninger på hustegningerne, så tjek dine skunkrum for rør - og tjek samtidig, om de er godt nok isolerede.

4. Isolér rørene eller flyt dem

Har du først én gang haft frostproblemer et givent sted, vil du formentlig få det igen.

I de tilfælde vil det være en god idé enten at efterisolere rørene, eller - i virkeligt grelle tilfælde - at få flyttet den pågældende rørføring, så den kommer inden for klimaskærmen.

5. Drop elektriske varmebændler

Det kan sjældent svare sig at vikle varme, elektriske varmebændler om rørene, som mange foreslår. Det kan hurtigt blive en dyr løsning at holde frosten fra dine rør med el-opvarmning.

6. Luk for hovedhanen i sommerhuset

Vand- og varmerør sprænger oftest i sommerhuse. Luk derfor altid for hovedhanen, når du lukker fritidshuset ned for vinteren, og tøm alle vandledninger i det omfang, det lader sig gøre.

Der sidder typisk en taphane ved vandmåleren og en slange, der fører over til et afløb. I mange sommerhuse af ældre dato kan taphanen sidde udendørs i en brønd.

Dette er den sikreste måde at frostsikre dine rør på - du forebygger både rørsprængninger, og at vandet fosser ud af de ødelagte rør, når temperaturen stiger igen.

7. Sørg for luftcirkulation i sommerhuset

Sørg for fri luftcirkulation i sommerhuset ved at åbne alle indvendige døre og lågen under fx køkkenvasken, så der kan komme varme derind.

Et køkkenskab, der er monteret op mod en kold ydervæg, kan blive meget koldt. I sådanne skabe løber brugsvandet til vandhanen ofte, og ved at åbne skabet, sørger du for, at der i skabet er samme temperatur som i resten af køkkenet.

8. Tø ikke frosne rør op med varmepistol

Varmepistoler af den slags, man bruger til at krympe rørsamlinger eller fjerne maling med, har en 'udblæsningstemperatur' på 500-600 grader og kan let ødelægge eller svække røret, hvis du varmer for længe på et stykke ad gangen.

Varmepistoler bør aldrig anvendes på rør af pvc, og en varmepistol antænder også let brand i støv og andre brandbare materialer. I begge tilfælde risikerer du, at forsikringen ikke eller kun delvist dækker evt. skader, da du har udvist 'grov uagtsomhed'.

9. Få en installatør til at tø frossent vandrør op

Bed en installatør om at tø røret op igen ved at sætte elektrisk spænding på røret - det skal du IKKE selv forsøge dig med. Prisen afhænger af isproppens størrelse, rørføringens tilgængelighed, samt hvor du bor. Bed altid om et prisoverslag inden arbejdet begynder.

10. Stop ulykken inden efterbehandling

Sprænger vand- eller varmerøret, er det vigtigste at få stoppet vandstrømmen. Luk derfor for hovedhanen hurtigst muligt, den sidder ofte ved vandmåleren i bryggerset. Ring derefter efter en vvs'er og fjern det vand, der er løbet ud, med fx håndklæder og spande.