Sælger sygehuse til staten

Region Syddanmark har mandag besluttet at sælge fire sygehuse til statens ejendomsselskab.

Sygehusene i Augustenborg, Hviding, Faaborg og Ringe skal overtages af statens ejendomsselskab, Freja ejendomme A/S.

Region Syddanmark sælger til en samlet kontant sum på 16,7 millioner kroner, så Freja kan udvikle områderne til videresalg.

Desuden er der aftalt en overskudsdeling mellem regionen og Freja, hvis Freja sælger bygningerne videre med overskud inden for de næste syv år.

Region Syddanmark sælger bygningerne, fordi de bliver ledige som led i regionsrådets tidligere vedtagelse af den fremtidige struktur for regionens sygehuse inklusiv de psykiatriske sygehuse.

Glæde over salg

- Jeg er utrolig glad for, at vi i dag kan overlade opgaven med at skabe nyt liv og sikre lys i vinduerne i de fire sygehus-ejendomme til Freja ejendomme. Selskabet står for kompetence, erfaring og soliditet, det er ejet af den danske stat og har midlerne til at investere langsigtet. Og vigtigst af alt, så tager Freja ansvar både for lokalsamfundet og de menneskers liv og vilkår, det får indflydelse på, pointerer regionsrådsformand Carl Holst (V).

Region Syddanmark får samlet 16,7 millioner kroner for de fire sygehuse.

Købesummen fordeler sig på følgende måde: Augustenborg Sygehus 0 kroner, Hviding Sygehus 2,9 millioner kroner, Faaborg Sygehus 5,5 millioner kroner og Ringe Sygehus 8,3 millioner kroner.

For Augustenborg Sygehus gælder en overskudsdelingsmodel, der indebærer, at såfremt ejendommen gensælges af Freja med et samlet overskud på op til eller lig med 10 millioner, tilfalder 50 procent af overskuddet regionen.

Ved et samlet overskud på over 10 og op til eller lig med 40 millioner kroner, tilfalder 60 procent regionen, mens et samlet overskud på over 40 millioner indbringer regionen 80 procent af overskuddet.