Sæt nu farten ned: Nyborg-borgmester vil råbe minister op

Mens regeringen vil sætte farten op, klager Nyborgs borgmester Kenneth Muhs nu til transportministeren. Farten og støjen skal ned, siger han.

Transportminister Ole Birk Olesen er på direkte konfrontationskurs med politikere og borgere i Nyborg.

Først fik han sat en stopper for broløbene. Nu vil han på regeringens og Dansk Folkepartis vegne sætte farten op fra 110 til 130 kilometer i timen på flere udvalgte motorvejs-vejstrækninger - bl.a. ved Nyborg.

Men farten skal ikke op. Den skal ned, mener Nyborgs borgmester Kenneth Muhs, der netop har sendt et brev afsted til ministeren for at få et møde i stand.

Op mod 1300 nyborgensere er plaget af motorvejsstøj, og Vejdirektoratet har hidtil afvist at forhøje støjskærmene igennem byen.

quote - Vi er derfor uforstående overfor, at Vejdirektoratet i 2016 har lagt almindeligt slidlag oven på den støjreducerende belægning  for at levetidsforlænge belægningen.

Nyborgs borgmester Kenneth Muhs

Det samme har A/S Storebælt, der ellers har ansvaret for vejstrækningen fra broen til afkørsel 45 på Storebæltsvej.

Ifølge Vejdirektoratets støjhandlingsplan er strækningen gennem Nyborg by udpeget som strækning hvor der skal anvendes støjdæmpende belægning.

- Vi er derfor uforstående overfor, at Vejdirektoratet i 2016 har lagt almindeligt slidlag oven på den støjreducerende belægning  for at levetidsforlænge belægningen. Det medfører, at støjen fra vejen vil stige med årene og dermed støje mere. Vejdirek­toratet har oplyst at slidlaget er lagt af økonomiske årsager, skriver Kenneth Muhs.

Støjhandlingsplan sendt i høring

Vejdirektoratet har netop sendt direktoratets forslag til Støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023 i høring i kommunerne, men det har slet ikke fokus på trafikstøjen i Nyborg, og det bekymrer borgmesteren.

Især da Vejdirektoratet erkender, at antallet af støj­belastede boliger er fordoblet i Nyborg fra 2012 til 2017.

Dertil kommer, at støj og trafikbelastning forventes at stige efter nedsættelse af brotaksterne og den generelle stigning i pendlingen. 

- Vi er bevidste om, at en forhøjelse af de eksisterende støjskærme, er en økonomisk udfordring for Vejdirektoratet. En billigere løsning, der kunne sænke støjen med 6-8 decibel, ville være at at lægge ny støjreducerede belægning og sænke hastigheden for personvogne fra 110 til 90 km/t fra Skovparken til afkørsel nr. 44 (ved lavbroens landfæste). Strækningen er på ca. 5 km og vil forlænge rejsetiden med ca. 30 sekunder, oplyser Kenneth Muhs.