I det fynske folks tjeneste

Sæt nu farten ned: Nyborg-borgmester vil råbe minister op

Mens regeringen vil sætte farten op, klager Nyborgs borgmester Kenneth Muhs nu til transportministeren. Farten og støjen skal ned, siger han.

Foto: Jonas Mattsson

Transportminister Ole Birk Olesen er på direkte konfrontationskurs med politikere og borgere i Nyborg.

Først fik han sat en stopper for broløbene. Nu vil han på regeringens og Dansk Folkepartis vegne sætte farten op fra 110 til 130 kilometer i timen på flere udvalgte motorvejs-vejstrækninger - bl.a. ved Nyborg.

Men farten skal ikke op. Den skal ned, mener Nyborgs borgmester Kenneth Muhs, der netop har sendt et brev afsted til ministeren for at få et møde i stand.

Op mod 1300 nyborgensere er plaget af motorvejsstøj, og Vejdirektoratet har hidtil afvist at forhøje støjskærmene igennem byen.

- Vi er derfor uforstående overfor, at Vejdirektoratet i 2016 har lagt almindeligt slidlag oven på den støjreducerende belægning  for at levetidsforlænge belægningen.

Nyborgs borgmester Kenneth Muhs

Det samme har A/S Storebælt, der ellers har ansvaret for vejstrækningen fra broen til afkørsel 45 på Storebæltsvej.

Ifølge Vejdirektoratets støjhandlingsplan er strækningen gennem Nyborg by udpeget som strækning hvor der skal anvendes støjdæmpende belægning.

- Vi er derfor uforstående overfor, at Vejdirektoratet i 2016 har lagt almindeligt slidlag oven på den støjreducerende belægning  for at levetidsforlænge belægningen. Det medfører, at støjen fra vejen vil stige med årene og dermed støje mere. Vejdirek­toratet har oplyst at slidlaget er lagt af økonomiske årsager, skriver Kenneth Muhs.

Læs også Højere hastigheder på motorvejen - men først næste år på Fyn

Støjhandlingsplan sendt i høring

Vejdirektoratet har netop sendt direktoratets forslag til Støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023 i høring i kommunerne, men det har slet ikke fokus på trafikstøjen i Nyborg, og det bekymrer borgmesteren.

Især da Vejdirektoratet erkender, at antallet af støj­belastede boliger er fordoblet i Nyborg fra 2012 til 2017.

Dertil kommer, at støj og trafikbelastning forventes at stige efter nedsættelse af brotaksterne og den generelle stigning i pendlingen. 

- Vi er bevidste om, at en forhøjelse af de eksisterende støjskærme, er en økonomisk udfordring for Vejdirektoratet. En billigere løsning, der kunne sænke støjen med 6-8 decibel, ville være at at lægge ny støjreducerede belægning og sænke hastigheden for personvogne fra 110 til 90 km/t fra Skovparken til afkørsel nr. 44 (ved lavbroens landfæste). Strækningen er på ca. 5 km og vil forlænge rejsetiden med ca. 30 sekunder, oplyser Kenneth Muhs.