Sag mod de De Frie Rebeller opgivet

De Frie Rebeller slipper for at blive retsforfulgt for de trusler foreningen i marts fremsatte over for embedsmænd og politikere i Odense Kommune. Politimesteren i Nyborg har besluttet at opgive sagen, fordi de tiltalte nægter sig skyldige.

-

De Frie Rebeller slipper for at blive retsforfulgt for de trusler foreningen i marts fremsatte over for embedsmænd og politikere i Odense Kommune. Politimesteren i Nyborg har besluttet at opgive sagen, fordi de tiltalte nægter sig skyldige.


Det vil få \"alvorlige konsekvenser\" for de offentlige ansvarlige, hvis ikke den tvangsfjernede Maria Gath kommer hjem inden på torsdag. Sådan lyder truslen fra De Frie Rebeller i marts.


Nægter sig skyldig
Politikerne i Odense tog skarpt afstand fra trusselsbrevet, og to af bagmændene fra De Frie Rebeller, Sean Jacobsen og Paddy Olsen, blev afhørt og sigtet for trusler mod offentlige myndigheder.


Nyborgs Politimester blev af statsadvokaten for Fyn bedt om at overtage sagen. Og nu har politimesteren i Nyborg besluttet, at opgive at rejse tiltale. Politimesteren vurderer, at den skyldige ikke vil kunne findes skyldig til straf.


\"Jeg har ved min afgørelse lagt vægt på , at de pågældende nægter sig skyldige,\" skriver Politimesteren i sin begrundelse for at opgive sagen.


Nye sager
Over for politiet har Sean Jakobsen forklaret, at pressemeddelelsen skulle forstås sådan, at foreningen ville fortsætte med lovlige demonstrationer, hvis ikke Maria Gath kom hjem til sin mor.


De Frie Rebeller har dog stadig et udestående med politiet. Odense Politi efterforsker i øjeblikket en omfattende hærværksaktion mod Fyns Amt i juni. De Frie Rebeller påtog sig skylden for hærværket.