Sag om politiafviste tilhørere ender nu i Højesteret

Klage over Fyns Politis afvisning af pårørende, der ville overvære et åbent retsmøde, er principiel.

Skal retten kunne omgøre en politibeslutning om at nægte personer adgang til en retsbygning, sådan som det skete sidste år, da en bror og en far til en røveritiltalt blev afvist af Fyns Politi i Retten i Odense, hvor de ville overvære et åbent retsmøde.

Det spørgsmål skal Højesteret nu tage stilling til.

Både Retten i Odense og Østre Landsret har afvist, at retsplejeloven giver retten hjemmel til at bestemme, at personer, som politiet ikke vil lukke ind, alligevel kan overvære retsmødet.

Men Procesbevillingsnævnet har nu besluttet, at dette spørgsmål er så principielt, at det skal prøves ved Højesteret.

Det var i december sidste år, at advokat Mette Grith Stage måtte se familiemedlemmer til sin røveritiltalte klient afvist, da de ville tage plads på tilhørerpladserne for at overvære retssagen mod deres søn og bror.

Ugen før havde Fyns Politi afvist en tilhører i en anden straffesag, fordi de mente, at manden ville "lave ballade". Det skete, selv om manden ikke havde gjort noget.

Sammen med sin kollega Troels Lind Pedersen klagede advokaten til byretten over politiets afvisning. De to advokater mener, at politiet på den måde forhindrer offentlighed i retsplejen.

Men retten fastslog, at det er politiets vurdering, om borgere kan komme ind eller ej. Eller om de vil være til fare for ro og sikkerhed.

Advokaterne indbragte afgørelsen for Østre Landsret, men landsretten stadfæstede den 20. december sidste år byrettens afgørelse.

Nu er det så op til Højesteret at tage stilling til, om retten har kompetencen til at omgøre politiets afvisning af tilhørere.

I den konkrete sag har politiet i øvrigt efterfølgende beklaget udelukkelsen af tilhørerne. Det var en fejl, har ordensmagten sagt.