I det fynske folks tjeneste

Saltvand i blodet går på nettet

Ny webside "Saltvand i blodet" byder på en gennemgang af udviklingen af skibsfarten gennem de sidste godt 100 år.

Hvordan var det at stå til søs. Hvordan er det for en ung at være sømand? Og hvordan var det tidligere?

Det har de fem sydfynske museer - Øhavsmuseerne - nu rådet bod på takket være en bevilling på 419.000 fra Undervisnings- og Kulturministeriet.

De er i fællesskab gået på nettet med websiden "Saltvand i blodet". Websiden beskriver livet til søs gennem tiderne genne de sidste 100 år.

I sejlskibenes tid var søfolk næsten bogstaveligt født med Saltvand i Blodet. Var man vokset op i et søfartssamfund, gik man til søs straks efter konfirmationen.

Omkring 1900 kom dampene og de prægede havene knapt 50 år frem.
Skibene blev større, og forholdene lidt bedre, men farerne lurede stadig, og det var rigtig hårdt at arbejde med at lempe kul ind på kedlerne.

Coasterne kom frem efter 2. Verdenskrig. Coastere er mindre motorskibe, der både sejler i kystnære farvande og over lange afstande.

Og i dag er det containerskibene, der står i dag for langt den største del af transporten af varer.

"Saltvand i blodet" er udarbejdet i et samarbejde mellem Faaborg kulturhistoriske Museer, Langelands Museum, Marstal Søfartsmuseum, Svendborg Museum og Ærø Museum.

www.saltvandiblodet.emuseum.dk