Samarbejde om pleje i eget hjem

OUH, Region Syddanmark og Odense Kommune har underskrevet en aftale om at samarbejde om at styrke pleje og behandling i eget hjem.

Samarbejdet, CoLab Odense skal fremme udvikling af ny teknologi til at styrke pleje og behandling i eget hjem.

Borgerne skal inddrages i afprøvning og ibrugtagning af teknologierne.

Målet er at udvikle velfærdsteknologi for at sikre optimal udnyttelse af ressourcerne bedre i både region og kommune.