I det fynske folks tjeneste

Samarbejdet i Region Syddanmark igang

Den kommende syddanske region skal fra starten være synlig for borgere, politikere og fremtidige ansatte. Amtsborgmestrene fra Fyns, Ribe, Sønderjyllands og Vejle Amter besluttede fredag, at der inden 1. november skal etableres en fælles hjemmeside for Region Syddanmark.

-

Den kommende syddanske region skal fra starten være synlig for borgere, politikere og fremtidige ansatte. Amtsborgmestrene fra Fyns, Ribe, Sønderjyllands og Vejle Amter besluttede fredag, at der inden 1. november skal etableres en fælles hjemmeside for Region Syddanmark.

Hjemmesiden skal gøre det lettere for alle at følge med i skabelsen af Region Syddanmark fra 1. januar 2007. Siden er tænkt som et supplement til de nuværende amters hjemmesider og skal informere om den nye region og dens opgaver.

Den nye region strækker sig fra Langeland i øst til Fanø og Rømø i vest, og fra Give i nord til Padborg og Tønder i syd. Mange ting i den ene ende af regionen vil være ukendte for borgere, medarbejdere og politikere i den modsatte ende. Derfor er der et stort behov for at udveksle viden, praktiske oplysninger og de gode historier.

Valginformation
Regionsrådsvalget i november 2005 er en af de udfordringer, som forventes hurtigt at få en fremtrædende plads på Region Syddanmarks hjemmeside. Et af målene er at gøre hjemmesidens valgforum til en central informationskanal for vælgerforeninger, politikere, presse og alle andre med interesse for sammensætningen af det kommende syddanske regionsråd.

Udviklingsplan
Amtsborgmestrene var desuden enige om at skabe grundlag for en samlet udviklingsplan for Region Syddanmark. Herunder at sikre samarbejde mellem kommuner, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter.

Der sigtes mod afholdelse af en stor syddansk erhvervskonference i foråret 2005. Det videre arbejde Amtsborgmestrene aftalte at mødes hyppigt i den kommende periode og at inddrage de fire Økonomiudvalg i processen.