Samkørsel på Fyn skal gøre det nemt at køre klimavenligt

Udbygningen af to samkørselspladser på Fyn giver 110 ekstra parkeringspladser tæt på Fynske Motorvej og Odense. De skal hjælpe bilister med at forurene mindre og mindske trængslen langs motorvejen.

Stil bilen og kør sammen med andre.  

Det er målet med Vejdirektoratets udvidelse af to samkørselspladser langs Fynske Motorvej mellem Odense V og Gribsvad.

Således at der nu er plads til omkring 250 biler, det er 110 flere pladser end inden udbygningen af Fynske Motorvej gik i gang, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelse.

De nye pladser føjer sig til de omkring 180 samkørselspladser rundt omkring langs vejnettet, og de skal i følge Vejdirektoratet gøre det nemmere for pendlere og andre trafikanter at stille bilen og køre med for eksempel en kollega eller en bekendt mod sin destination. 

De nye parkeringspladser langs Fynske Motorvej spiller en vigtig rolle i regeringens klimamål. Ifølge afdelingsleder i Vejdirektoratet, Karsten Kirk Larsen, så er samkørsel nemlig vigtigt både i forhold til at mindske trafikken på vejene og hjælpe klimaet.  

- Set i lyset af regeringens mål om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030, så er det mange bække små, der skal bidrage til den reduktion i Danmark, blandt andet også trafikanterne, siger Karsten Kirk Larsen og fortsætter:

- Samkørsel kan være med til at mindske CO2-udledningen fra trafikken ved, at der er færre biler, der kører på vejene og dermed udledes mindre CO2. Det har også den sidegevinst, at det giver mindre slid på vejene. Samkørsel bidrager ligeledes til øget mobilitet og mindre trængsel på vejene.

Motivation til at køre sammen

Brugen af landets samkørselspladser varierer dog meget. Pladsen ved Vissenbjerg har været tæt på 100 procents udnyttelse, mens den ved Odense er en smule lavere, oplyser Vejdirektoratet.

I de kommende år vil Vejdirektoratet sætte yderligere fokus på samkørsel. Til næste år kommer der en større indsats for at motivere folk til at transportere sig på en grønnere måde og bruge samkørselspladserne mere.

Indsatsen vil blandt andet rette sig mod pendlere. Tal fra de årlige landsdækkende transportvaneundersøgelser viser, at brugen af samkørsel er en sjældenhed i forbindelse med pendlerture.

- Vi vil gerne have flere pendlere til at benytte muligheden for at parkere gratis på samkørselspladserne, og for at benytte dem som mødested med andre, der skal i samme retning, siger Karsten Kirk Larsen i pressemeddelsen.

Vejdirektoratet er derfor i gang med at lave en kampagne for at skabe opmærksomhed omkring  samkørsel.

- Vi har tidligere arbejdet med kampagner i Vejdirektoratet. Det vil vi også gøre her, men vi ved endnu ikke, hvordan det skal gøres. På nuværende tidspunkt undersøger vi, hvilken målgruppe vi kan ramme, og hvordan det gøres bedst, fortæller Karsten Kirk Larsen til TV 2 FYN.

Der findes i dag en lang række digitale platforme, som understøtter både samkørsel og delebilisme. De enkelte udbydere har forskelligt forretningsfokus, men fælles for dem er, at de tilbyder en portal, hvor den praktiske del af både samkørsel og delebilisme kan organiseres. Af større danske udbydere kan nævnes GoMore, FDM, Pendlernet, NaboGo og Commuteapp.