Sammen gør vi Fyn bedre: Ny journalistisk tankegang på TV 2 Fyn

På TV 2 Fyn vil journalisterne fremover også arbejde med fokus på konstruktiv journalistik. Det betyder historier, der inspirerer, viser løsninger og nuancerer.

Den konstruktive journalistik er landet på TV 2 Fyn. Journalisterne har i et stykke tid haft  fokus på at inspirere fynboerne, vise hvordan problemer kan løses i højere grad og involvere seere og brugere.

I den konstruktive journalistik skal man udover at afdække problemer også være med til at vise, hvordan problemerne kan løses, nuancere historierne og involvere seere og brugere i journalistikken.

- Konstruktiv journalistik tager afsæt i et problem og har fokus på løsninger. Det er også, når vi nuancerer historier, så vi ikke kun fortæller for og imod, men fortæller mere om baggrund og sammenhænge. Og så er det, når vi får involveret vores brugere i vores journalistik, siger Kristina Lund Jørgensen, redaktør for konstruktiv journalistik på TV 2 Fyn.

quote Konstruktiv journalistik tager afsæt i et problem og har fokus på løsninger. Det er også, når vi nuancerer historier, så vi ikke kun fortæller for og imod, men fortæller mere om baggrund og sammenhænge. Og så er det, når vi får involveret vores brugere i vores journalistik.

Kristina Lund Jørgensen, redaktør for konstruktiv journalistik på TV 2 Fyn

Og den konstruktive journalistik ligger i forlængelse af den journalistiske linie, som TV 2 Fyn har været karakteriseret ved de seneste år, mener TV 2 Fyns direktør Esben Seerup.

- TV 2 Fyn har i seneste år været meget stærke på klassisk nyhedsjournalistik. Den slags, der sætter dagsorden, skaber debat og lægger vigtige problemer frem. Nu går vi et skridt videre og løfter barren. Vi har sat som ambition, at vi vil være med til at bruge vores nyhedsjournalistik til også at finde løsninger, få flere nuancer med og involvere fynboerne endnu mere. Ikke i stedet for kritisk journalistik, men i forlængelse af den, slår TV 2 Fyn-direktøren fast.

Fængslet der kan inspirere

Et eksempel på den konstruktive journalistiske tilgang er,  da TV 2 Fyn afdækkede massive arbejdsmiljøproblemer i Nyborg Statsfængsel. Det problem blev beskrevet og dokumenteret i både tv og på tv2fyn.dk, men afdækningen stoppede ikke der. Journalisterne researchede videre for at finde ud af, om der fandtes eksempler på, hvordan man kunne skabe et godt arbejdsmiljø i et tilsvarende fængsel.

Det eksempel fandt journalisterne i Halden i Norge, hvor et fængsel, der mindede om Nyborg Statsfængsel, havde løst problemerne og havde et bedre arbejdsmijlø. Historien om, hvordan det var løst i det norske fængsel,  blev fortalt. Derefter kunne journalisterne spørge de ansvarlige i Danmark, om det norske eksempel kunne inspirere.

- Tidligere kunne det være sådan, at vi gjorde rigtig meget ud af at få identificeret problemerne og fortælle, hvem der havde gjort noget galt, og så hoppede vi  videre til den næste historie, hvor vi kunne pege på et nyt problem. Nu vil vi gerne blive på historien lidt længere, og være med til at fortælle, hvordan problemet kan løses, og hvordan man kommer videre med den problematik, som vi har taget op, fortæller Kristina Lund Jørgensen.

Sammen gør vi Fyn bedre

Med den  konstruktive journalistiske tilgang vil TV 2 Fyn også inddrage fynboerne i journalistikken. Det kan både være, når det handler om hvilke emner eller historier, TV 2 Fyn skal tage op, men det også kan være, når der skal findes løsninger på et problem, som er bleve beskrevet. Her kan seere og brugere i høj grad bruges som inspirationskilder til, hvordan problemer kan løses. 

Netop inddragelse af fynboerne har været intensivt brugt i forbindelse med starten på coronakrisen i foråret. Her kunne fynboerne være med til at sætte den journalistiske dagsorden på TV 2 Fyn ved at stille spørgsmål om corona, som journalisterne på TV 2 Fyn derefter lavede journalistik om.

En af de fynboer der valgte at stille et spørgsmål og på den måde påvirkede TV 2 Fyns journalistik om corona, er John Wozny. Han ville have forklaret sammenhængen mellem døde og smittede i Danmark sammenholdt med andre lande.

- Jeg sad og så fjernsyn, og her blev det nævnt, at man kunne stille spørgsmål, og så tænkte jeg, at det var naturligt at gøre. Jeg synes, at det er fint, at man gør det, for jeg tror, at der er andre, der sidder med samme spørgsmål, og så får man svar på det, ved at se det i fjernsynet, siger John Wozny. 

Konstruktive projekter

I de kommende måneder vil seere og brugere på Fyn opleve, at journalisterne på TV 2 Fyn tager fat i en række samfundsrelevante problemstillinger, som bliver behandlet med en konstruktiv journalistisk tilgang.

quote Det er væsentlige samfundsrelevante problemstillinger vi tager op i efterårets projekter. Men vi stopper ikke vores dækning, når vi har afdækket problemet. Vi fortsætter dækningen ved at fortælle om mulige løsninger, involverer vores brugere og nuancerer problemerne.

Jakob Herskind, ledende nyhedsredaktør, TV 2 Fyn

I november, december og januar, vil der blive lavet journalistik om affaldssortering, manglende ligeløn mellem kønnene, seniorer på arbejdsmarkedet, dårlig trafikmoral og unges forståelse af økonomi. Fælles for alle temaerne er, at fynboerne vil blive inddraget i journalistikken samtidig med, at der vil blive sat fokus på, hvordan problemerne indenfor hvert enkelt tema kan løses.

- Det er væsentlige samfundsrelevante problemstillinger, vi tager op i projekterne. Men vi stopper ikke vores dækning, når vi har afdækket problemet. Vi fortsætter dækningen ved at fortælle om mulige løsninger, involverer vores brugere og nuancerer problemerne, forklarer Jakob Herskind, der er ledende nyhedsredaktør og projektleder på de konstruktive projekter på TV 2 Fyn. 

Ifølge flere undersøgelser bliver netop journalistik, der viser løsninger, inspirerer og giver modtagerne håb efterspurgt. I en måling som A&B Analyse lavede for TV 2 Fyn i 2019 svarede to ud af tre fynboer, at det fynske mediehus fokuserede for meget på problemer og negative nyheder. Efter at have haft fokus på en mere konstruktiv tilgang til journalistikken i knap et år, viser en måling fra 2020, at det nu kun er hver anden, der mener, at TV 2 Fyn har for meget fokus på problemer og negative nyheder. Altså et skridt i den rigtige retning. 

Kritik af konstruktiv journalistik

Den konstruktive journalistik er ved at vinde indpas både i Danmark og internationalt. Men der er også skepsis blandt nogle journalister. 

Professor i journalistik på SDU, Morten Skovsgaard, følger TV 2 Fyns arbejde med konstruktiv journalistik. Han understreger, at mange journalister har en journalistik selvopfattelse af, at de skal være samfundets kritiske vagthund, og derfor er det vigtigt, at man i arbejdet med konstruktiv journalistik holder fast i, at den konstruktive journalistik bygger oven på den kritiske journalistik. 

- Jeg tror, det er vigtigt, at man ikke skyller det kritiske perspektiv  ud, men i stedet finder en måde, hvor kritisk og konstruktiv journalistik kan flettes sammen og leve sammen. Det tænker jeg sagtens, at man kan, mener Morten Skovsgaard.

Hos nogle journalister har der været kritik af den konstruktive journalistik udfra en bekymring om, at journalistikken bliver ukritisk og historierne bliver jubelberetninger uden at skildre problemerne i samfundet. Den kritik afviser, Kristina Lund Jørgensen, redaktør for konstruktiv journalistik på TV 2 Fyn.

- Det er vigtigt at slå fast, at konstruktiv journalistik handler om problemer. Konstruktiv journalistik tager altid afsæt i et reelt problem, som vi nuancerer, involvererer brugerne i  eller fortæller hvordan det eventuelt kan løses, understreger hun. 

Du kan læse meget mere om TV 2 Fyns journalistiske tiltag på 

https://www.tv2fyn.dk/svar