Samråd om Broløbet Storebælt

Folketingets transportudvalg har kaldt transportminister Magnus Heunicke i samråd om Broløbet Storebælts fremtid.

Ministeren skal på samrådet, der finder sted torsdag, svare på en række spørgsmål, stillet af Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti, om Broløbet.

Blandt andet om det er hensigtmæssigt at afholde motionsløb på danske broanlæg i lyset af, at Broløbet Storebælt 2014 skabte kilometerlange bilkøer.

Han skal også gøre rede for de statslige og kommunale omkostninger i forbindelse med løbet sammenholdt med arrangørernes fortjeneste og miljøbelastningen ved de lange bilkøer.