Samråd om politidækning på Ærø

Carsten Hansen, minister for By, Bolig og Landdistrikter, drages nu i sagen om politidækningen på Ærø. Venstres Erling Bonnesen indkalder til samråd.

Erling Bonnesen (V) henviser til den seneste kritik af den politimæssige bemanding på Ærø, og beder ministeren redegøre for omfanget af den politimæssige dækning på Ærø, herunder hvordan regeringen vil sikre tilstrækkelig politimæssig dækning på Ærø.

Han beder også Ministeren redegøre for omfanget af den politimæssige dækning på øerne og ministeren bedes svare på om ministeren mener der er tilstrækkelig politimæssig dækning på øerne til at klare de politimæssige opgaver og dermed sikre borgernes tryghed på øerne ?