Samråd om svinebakterie

På onsdag er fødevareminister Dan Jørgensen og sundhedsminister Nick Hækkerup kaldt i samråd om spredningen af MRSA- bakterien.

Venstres fynske fødevareordfører, Erling Bonnesen, mener, at man skal lave en tilbundsgående undersøgelse af smittekilderne.

- Et dødsfald er et dødsfald for meget. Det skal vi handle meget ansvarligt på, siger Erling Bonnesen, Venstre.

Han mener, at de veterinære myndigheder skal iværksætte en målrettet undersøgelse, som kan afdække smittekilderne og smitteveje.

- Vi skal have afklaret, hvad kommer fra svin, hvad kommer fra andre dyrearter, så vi kan få sat præcist og målrettet ind overfor problemet på den rigtige måde, siger, siger Erling Bonnesen, Venstre.