I det fynske folks tjeneste

SDU dropper papir til eksamen

Som det første universitet i Danmark går Syddansk Universitet over til, at alle eksamener bliver digitale.

Studerende på SDU skal til digital eksamen

De studerende på SDU som i januar går til eksamen, bliver de sidste, som skriver deres eksamen i hånden.

Fra februar skal alle eksaminer skrives på computer.

Rektor Jens Oddershede begrunder det med, at SDU gerne vil følge med tiden og være et moderne universitet.

- De unge er ikke vant til at skrive i hånden. De bruger deres computer, og det skal de også have mulighed for til eksamen, siger Jens Oddershede.

Overgangen til digital eksamen kræver visse praktiske og faglige ændringer for at tilpasse eksaminerne til at kunne løses digitalt.

Jens Oddershede understreger, at skiftet til digital eksamen på ingen måde går ud over kvaliteten af hverken eksamen eller undervisningen.

Studerende bekymrede

De studerende på SDU er som udgangspunkt positive overfor skiftet fra papir til computer.

Men visse ting vækker bekymring, siger formanden for Syddanske Studerende Nikolaj Ellekjær.

Til tekniske, sundhedsfaglige og naturvidenskabelige uddannelser kræver digital eksamen nogle ret avancerede og dyre programmer.

I nogle tilfælde koster de 6000 kroner, eller over en måneds SU.

- Hvem skal betale det, siger Nikolaj Ellekjær.

Han tilføjer, at de studerende får brug for at blive undervist i den avancerede software.

Rektor: det løser vi

Til det siger rektor Jens Oddershede:

- Det skal løses.

Han tilføjer, at mange studerende allerede har den software, det handler om, som de bruger i den daglige undervisning.