I det fynske folks tjeneste

SDU er sikret mod tyverier af sjældne bøger

Det store milliontyveri af sjældne bøger fra Det Kongelige Bibliotek kan ikke lade sig gøre på Syddansk Universitetsbibliotek. Biblioteket har interne procedurer der gør at en medarbejder ikke må være alene med værdifulde bøger.

-

Det store milliontyveri af sjældne bøger fra Det Kongelige Bibliotek kan ikke lade sig gøre på Syddansk Universitetsbibliotek. Biblioteket har nemlig interne procedurer der gør at en medarbejder ikke må være alene med værdifulde bøger.

Syddansk Universitetsbibliotek har adskillige værdifulde bøger som er vurderet til syvcifrede beløb. Det er blandt eksemplarer af Flora Danica.

Biblioteket har netop i kølvandet på den store tyverisag fra Det Kongelige Bibliotek gennemgået sikkerhedsprocedurerne og fundet dem tilfredsstillende.

Udover at medarbejderne ikke må være alene med de mest værdifulde bøger, betyder sikkerhedsprocedurerne også at lånere der vil studere de mest værdifulde bliver overvåget af en vagt.

På trods af de interne regler oplever Syddansk Universitetsbibliotek dog jævnligt tyverier af almindelige bøger fra bibliotektet. Ifølge overbibliotekar Aase Lindahl er det ofte \"brugstyverier\" hvor læsesalseksemplarer bliver taget med fra bibliotektet uden at de bliver udlånsregistrede.

Overbibliotekar Aase Lindahl fra Syddansk Universitetsbibliotek vurderer, at der årligt bliver stjålet bøger for omkring 50.000.