I det fynske folks tjeneste

SDU får 25 millioner til genopretning af søer

De algeplagede danske søer får nu hjælp fra et nyt institut på Syddansk Universitet. SDU har fået en bevilling på 25 millioner kroner til at beskæftige sig med miljøgenopretning af en række danske søer.

Indfangning af fisk og tilsætning af aluminium skal være med til at fjerne de grønne alger fra søerne.

Bevillingen til Biologisk Institut kommer fra Villum Kann Rasmussen Fonden, og de 25 millioner kroner skal bruges til at oprette et nyt center for grundforskning. Det nye "Center for Lake Restauration" - CLEAR, skal i løbet af de næste fem år forsøge at genoprette miljøet grønne algeplagede søer.

Arbejde med slotssø

Det nye instituts første opgave bliver at forsøge en genopretning af Frederiksborg Slotssø i Hillerød.

- Den er nok en af Danmarks grønneste, altså mest algeplagede søer, og så indeholder den tilmed en spændende historie. De store koncentrationer af næringsstoffet fosfor, der fører til øget algevækst og dermed uklart vand, stammer nemlig helt tilbage fra den gang slottet var fuld af liv og staldene fyldt med husdyr, fortæller leder af det nye center lektor Frede Østergaard Andersen til SDUs hjemmeside.

Fanger fisk

Arbejdet med at genoprette søerne går ud på at fjerne næringssaltene fra vandet - blandt andet ved at tilføre aluminium til søen. Samtidig fanger biologerne de fisk, der lever af dyreplankton. Dermed kommer der mere dyreplankton til at spise planteplanktonen, som gør søen grøn og uklar.

Ud over Syddansk Universitet deltager også forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser, Københavns Universitet og GEUS