I det fynske folks tjeneste

SDU forsker i robotter til ældre

Syddansk Universitet er med i nyt stort projekt, der forsker i, hvordan nye teknologier kan hjælpe ældre.

Robotter og hjælpemidler, som i disse år holder deres indtog i ældreplejen, skal være bedre til at snakke sammen og udnytte hinandens muligheder, så ældre i højere grad kan få hjælp, der er tilpasset den enkeltes behov og daglige rytme.

De ældre vil få en mere tryg og fleksibel hverdag, hvis de f. eks. selv kan kalde på hjælpemidlerne i stedet for at vente på, at plejepersonalet skal komme med dem. Eller hvis hjælpemidlerne i et vist omfang selv træder i aktion, når de observerer ændret adfærd hos den ældre.
 
Det er grundtankerne i et stort firårigt forskningsprojekt IntelliCare, hvor forskere fra Syddansk Universitet arbejder sammen med en lang række virksomheder, Teknologisk Institut, Hjælpemiddelinstituttet og København og Frederiksberg kommuner.

- Projektets mål er ikke at udvikle helt nye robotter, men at kombinere og udnytte de teknologier, vi allerede kender. Hvis man for eksempel udstyrer et hørerapparat med feedback system, vil en ældre dement, der er faret vild, kunne guides tilbage på rette spor gennem en stemme i øret, siger konsortieleder Kasper Hallenborg fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ifølge en pressemeddelelse fra SDU.

Projektet vil således i et tæt samarbejde med virksomhederne udvikle teknologier, der arbejder sammen, og dermed skabe rammer for, at robotter og hjælpemidler i højere grad kan agere autonomt og på en intelligent måde tage hensyn til den enkeltes behov.

Teknologierne vil blive afprøvet og observeret i praksis i et demonstrationsplejehjem, så der også tages højde for de barrierer, der kan være mod teknologien, f. eks. at få ældre til at bruge den.

- Forskerne skal have mulighed for at se og udvikle teknologien i virkelige plejesituationer, så vi kan sikre, at nye hjælpemidler lever op til brugernes behov og krav, siger Kasper Hallenborg.
 
Det nystartede projekt, der har et budget på 42,4 millioner kroner, får 13,9 millioner kroner fra Videnskabsministeriets ordning for innovationskonsortier.

- Manglen på arbejdskraft i pleje- og omsorgssektoren er alarmerende. Så det er altafgørende for velfærdsniveauet, at vi begynder at tage teknologien til hjælp i servicesektoren, så menneskelige ressourcer kan frigøres til den personlige pleje og kontakt, siger Kasper Hallenborg.