SDU-forsker: Tro påvirker helbredet

Tro på en gud og få et længere og sundere liv, siger Niels Christian Hvidt, professor ved Syddansk Universitet.

Niels Christian Hvidt har samlet international forskning på området.

- Forskningen tyder på, at hvis patienter håber på og beder om et under, så vil troen hjælpe dem til at blive helbredt, siger Niels Christian Hvidt.

Forsksningsområdet er et voksende område indenfor international forskning - i dag er der 12 forskningsprojekter, som handler om emnet på verdensplan.

- Forholdet mellem tro og helbred har været et relativt overset emne i den danske sundhedsfaglige forskning. I de senere år er der imidlertid kommet øget fokus på feltet bl.a. inspireret af en stigende international forskningsaktivitet. Den viden, der langsomt vokser frem fra denne forskning, viser sig at være af stor betydning for sundhedssektoren, for eksistentielle og religiøse overvejelser fylder nemlig meget hos patienterne, siger Niels Christian Hvidt.