SDU går til kamp mod grisebakterier

Resistente svinebakterier spredes blandt mennesker, der ikke færdes i stalde. Forskere indkalder til landets første konference om problemet.

Det er ikke længere kun svineproducenter og andre med arbejde i landbruget, der risikerer at blive smittet med resistente svinebakterier. I flere tilfælde har svinestafylokokker, der ikke kan bekæmpes med antibiotika, smittet fra menneske til menneske og skabt alvorlige infektioner, fortæller forskere fra Syddansk Universitet.

- Vi har siden foråret set et stigende antal mennesker, der ikke har været i direkte kontakt med dyrene, men som er blevet smittet af svinestafylokokker. Det er dybt bekymrende.

Det siger Hans Jørn Kolmos, professor på Syddansk Universitet og overlæge på forskningsenheden for klinisk mikrobiologi, Odense Universitetshospital, i en pressemeddelelse.

Han og en række andre forskere på Syddansk Universitet holder torsdag en stor konference om problemerne med resistente svinebakterier og alternativerne til brug af penicillin i svineproduktionen.

- Skrækscenariet er, at svineproducenternes ægtefæller, der jo kan være skolelærere, sygeplejersker og hjemmehjælpere, kan overføre bakterierne til mere skrøbelige mennesker, siger Hans Jørn Kolmos.

For nylig kom det frem, at en nyfødt fik livstruende lungebetændelse med den frygtede stafylokok svine-MRSA, fordi forældrene, der har en svineproduktion, havde smittet deres barn. I et andet tilfælde nåede en patient, der arbejder i en svinestald, at smitte ni andre patienter med resistente svinebakterier.

- Vi ser nu konsekvensen af landbrugets voldsomt stigende forbrug af antibiotika: Flere og flere mennesker smittes med resistente bakterier, der er svære eller umulige at bekæmpe med antibiotika.

- Derfor bliver vi nødt til at handle og finde en løsning nu, siger Hans Jørn Kolmos.