SDU går til kamp mod snyderi

Syddansk Universitet har udviklet et system, der kan registrere aktivitet på de studerendes computere under eksamen. Målet er af afsløre snyd.

Systemet Exam Monitor blev taget i brug i forbindelse med eksaminerne i januar, og det er så vidt SDU ved det første af sin art i Europa.

Exam Monitor registrerer aktivitet på computerne - blandt andet ved at tage skærmbilleder. Dataene sendes til en supercomputer, der er kodet til at søge efter mistænkelig adfærd.

- Vi har taget udgangspunkt i, at de studerende ønsker at bruge deres egen computer til eksamen. SDU har dog nogle behov for at teste de studerendes kompetencer uden eller med begrænsede hjælpemidler. Med Exam Monitor kan vi begge dele, samtidig med at vi opretholder troværdighed omkring vores eksaminer, siger SDU's IT-chef, Kurt Gammelgaard Nielsen.

Læs mere her