SDU lærer skoleelever om sundhed gennem fodbold

Et nyt studie fra Syddansk Universitet viser, at sundhedsviden indenfor kost, motion, hygiejne og trivsel kan øges efter et forløb med fodboldøvelser som en del af undervisningen.

quote Det er sjældent, at der gennemføres så store studier ude i den virkelige verdens skoler

Malte Nejst Larsen, SDU

Omkring 25.000 elever på 4-6. klassetrin i 86 af landets kommuner har siden 2016 deltaget i projektet ”11 for Health i Danmark”.

Projektet er et 11 ugers motions- og sundhedsundervisningsforløb, der tilbydes alle landets skoler i samarbejde mellem SDU og Dansk Boldspil-Union.

Mere end 3.000 af disse elever har svaret på spørgeskemaer før og efter forløbet for at få afdækket deres viden om sundhed og for at få indsigt i deres oplevelse af det 11 uger lange forløb.

Børnene fik mere viden om sundhed

Hovedartiklen fra denne undersøgelse er nu udgivet i British Journal of Sports Medicine, som er det førende idrætsvidenskabelige tidsskrift, og den bekræfter, at forløbet opfylder dets hovedformål:

- De deltagende børn øger deres viden om sundhed indenfor områderne kost, motion, hygiejne og trivsel i højere grad end kontrolgruppen, som fulgte den oprindeligt planlagte undervisning i de 11 uger mellem spørgeskemaerne. Der var en forskel mellem grupperne på mere end syv procent-point for både drenge og piger, og mere end 10 procentpoint i forskel indenfor flere væsentlige sundhedsområder, siger postdoc. Malte Nejst Larsen, som er førsteforfatter til artiklen.

- Idéen om, at børn lærer bedst, hvis de kan koble læringen til relevante aktiviteter, er ikke ny. Men det er sjældent, at der gennemføres så store studier ude i den virkelige verdens skoler - med så entydige resultater, fortæller han.

Fysisk aktivitet i en corona-tid

- "11 for Health" konceptet er udviklet længe inden corona-epidemien, men har vist sig effektiv i forhold til alle de aktuelle udfordringer omkring sundhed, fitness, motion, trivsel og viden om hygiejne.

De seneste resultater viser med al tydelighed, at man kan kombinere sundhedslæring med motion, der er sjov, motiverende og inkluderende for alle børnene - også de, der har meget lidt idrætserfaring. Et godt eksempel er, at børnene fordoblede deres viden om håndhygiejne gennem forløbet.

Det fortæller forskningslederen bag projektet, Peter Krustrup, professor ved Institut for Idræt og Biomekanik, som også understreger, at der har været rekordstor deltagelse i efteråret 2020.

Derfor er forskerne også glade for, at Nordea-fonden, som har støttet projektet siden 2018, har forlænget støtten frem til sommeren 2021. Projektgruppen søger pt finansiering til en ambitiøs udvidelse af konceptet og en forskningsmæssig afprøvning af konceptets langtidseffekter.

Det er sjældent, at der gennemføres så store studier ude i den virkelige verdens skoler.
Det er sjældent, at der gennemføres så store studier ude i den virkelige verdens skoler.
Foto: Syddansk Universitet

Både drenge og piger synes om projektet

Artiklen indeholder også data, som afdækker børnenes syn på forløbet, og de viser ganske opløftende, at pigerne synes lige så godt om forløbet som drenge (4 på en 1-5-points skala) på trods af, at pigerne som udgangspunkt har betydeligt mindre fodbolderfaring end drengene.

Bent Clausen, næstformand i DBU med fokus på breddefodbold siger:

- Det er glædeligt, at "11 for Health" kan favne bredt og vække interessen for fodbold hos alle børn, både drenge og piger, nybegyndere og erfarne spillere. Det er jo dét, som fodbolden virkelig kan - inkludere alle, uanset baggrund. Og med skoleforløbet er det helt oplagt og en vigtig håndsrækning til foreningerne at få nye spillere ud og blive en del af de værdifulde fællesskaber i fodboldklubberne.

Om studiet

Perspektiver i "11 for Health"