SDU lukker uddannelser: Se dem her

Rektor på Syddansk Universitet, Henrik Dam, kan nu løfte sløret for, hvilke uddannelser SDU er nødt til at sige farvel til.

Frem mod 2019 er Syddansk Universitet nødt til at lukke en række uddannelser, linjer og forskningsmiljøer. Det er konsekvensen af regeringens sparekrav til landets universiteter, der blev præsenteret i starten af april.

Henrik Dam, der er rektor på Syddansk Universitet, kan nu fortælle til TV 2/Fyn, hvilke uddannelser det drejer sig om.

Ifølge rektoren er de ramte uddannelser alle nogle med et lav optag af studerende, hvor der er dårlig økonomi.

- Jeg synes, det er trist først og fremmest for de pågældende medarbejdere og studerende, der ikke får de muligheder længere. Jeg synes, det er trist for SDU som samlet helhed, at vi bliver en lidt mindre organisation, får lidt mindre forskning og mindre uddannelser. Så synes jeg, det er ærgerligt for vores samfund, siger Henrik Dam.

Uddannelserne er fordelt på universitetets forskellige campusser i Odense, Slagelse, Kolding, Esbjerg og Sønderborg.

- Det kommer til at få den konsekvens, at vi kommer til at have et lidt lavere uddannelsesudbud, end vi har i dag. Vi har i dag lidt over 220 uddannelser, og det falder ned til lidt under 220 uddannelser, når vi er færdige med denne her manøvre, forklarer rektoren og uddyber, at også forskningsområderne bliver ramt af besparelserne:

- Det har selvfølgelig en konsekvens for landet som helhed, når vi laver mindre forskning. Forskning er jo kilen til det, vi skal leve af fremadrettet, så mindre forskning vil alt andet lige betyde mindre velstand fremadrettet.

 

Se listen herunder:

Odense

 • Kandidatuddannelsen i Maritime Technology lukker.
 • En specialisering på civilingeniøruddannelsen i Product Design and Innovation lukker.
 • En profil på civilingeniøruddannelsen i Fysik og Teknologi lukker.
 • Tre-fire profiler på cand.oecon.-uddannelsen lukker.
 • Et antal forskningsmiljøer i fysik, kemi og biokemi nedlægges eller beskæres.

Sønderborg:

 • Kandidatuddannelsen i Europæiske Studier lukker.
 • Diplomingeniøruddannelsen i Interaction Design lukker.
 • Cand.merc.-uddannelsen i Global Value Change Management lukker.

Esbjerg:

 • Forskningsområdet Marin Arkæologi nedlægges.
 • Bacheloruddannelsen i Miljø og ressource management lukker.
 • Profilen Law, Power and Social Justice på kandidatuddannelsen i Sociologi lukker.
 • HA-linjen Virksomhedsudvikling i praksis lukker.

Kolding:

 • Reduktion af fagudbud og øget holdstørrelse på HA og cand.merc.
 • HA-linjen Design og forretningsudvikling lukker.

Slagelse:

 • De to cand. merc.- uddannelser lukker.
 • Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og IT i Slagelse lukker.
 • HA-linjen Sports- og eventmanagement lukker.
 • Kantinen nedlægges.

Generelt

 • Tilskud til SDU-Fitness til studerende bortfalder.
 • Tilskud til Syddansk Symfoniorkester og Syddansk Kammerkor, Storekoret, og koret i Sønderborg bortfalder.
 • De særlige "campus-midler" bortfalder fra og med 2019.
 • Ombygning af kantine på Campus Odense udskydes.