SDU med i nyt samarbejde om gylle

Udover at lugte og få de fleste mennesker til at rynke på næsen, så er der penge i gylle - rigtig mange penge. 

-

Udover at lugte og få de fleste mennesker til at rynke på næsen, så er der penge i gylle - rigtig mange penge. 

For at kunne udnytte gylle på vis, Danmarks Jordbrugs Forskning, der har hovedsæde i Foulum ved Viborg, etableret et videncenter for Husdyrgødnings- og Biomasseteknologi.

Det sker i samarbejde med Syddansk Univeristet i Odense samt en række andre forsningsinstitutioner. Nye regler inden for husdyrgødning gør, at det er nødvendigt med et tværfagligt samarbejde.

- Der er store perspektiver i projektet. Dels fordi det på sigt kan gavne miljøet, dels fordi der er penge i det, siger Birgir Nordahl, der er med i projektet på SDU til TV2/Fyn.