SDU optager 5523 unge

43 procent af årets ansøgere har fået tilbudt en studieplads på Syddansk Universitet.

Siden midnat har de unge, der i år har søgt ind på Syddansk Universitet, kunnet logge sig ind på universitetets selvbetjening og se, om de er optaget eller ej. 5.523 bliver budt velkommen, og de kan efter sommerferien starte på en af de 84 bacheloruddannelser, som SDU har udbudt.

Universitetet tilbyder dermed 43 procent af årets ansøgere en studieplads; sidste år fik 44 procent buddet. Og der er generelt tale om meget små forskydninger i forhold til 2014. De naturvidenskabelige, tekniske og samfundsvidenskabelige uddannelser har en lille fremgang, mens de sundhedsvidenskabelige og humanistiske går lidt tilbage.

- Samlet set har vi en stigning på kun 1 procent, så det kunne se ud til, at vi har knækket den kurve, der år for år har vist store stigninger i optaget. Vi har hele tiden haft fokus på at sikre kvaliteten i uddannelserne samtidig med, at vi fik stadig flere studerende, men har også været klar over, at vi ikke kan blive ved at vokse i samme takt og samtidig styrke og udvikle uddannelserne, siger prorektor Bjarne Graabech Sørensen.

Kun frit optag på 27 uddannelser

SDU vil i stigende grad selv sætte grænser for, hvor mange studerende der optages på de enkelte uddannelser. I år har der således kun været fri adgang på 27 uddannelser mod 35 sidste år.

- Samtidig vil vi lægge vægt på også at vurdere ansøgere på andet end karakterer for at sikre det bedste match mellem studerende og uddannelse. Vi har gode erfaringer med at benytte os af tests og samtaler for at afstemme forventningerne mellem universitet og den studerende inden studiestart, og derfor går vi videre ad den vej, siger Bjarne Graabech Sørensen.

Odense optager 3 procent flere

En af de uddannelser, der i år har adgangsbegrænsning, er HA i Slagelse, som er boomet gennem flere år. Derfor varslede universitetet for to år siden adgangsbegrænsning på uddannelsen, og den slår igennem i år. Det betyder, at SDU i Slagelse samlet set tilbyder studieplads til 15 procent færre studerende.

Også Sønderborg og Esbjerg optager færre, henholdsvis 9 og 4 procent, mens Odense stiger med 3 procent og Kolding med 11 procent. I Kolding skyldes fremgangen, at to nyere uddannelser, som startede i 2013, har fin søgning.