SDU-undersøgelse: Halvdelen af elever lever ikke op til bevægelsesmål

En undersøgelse fra Syddansk Universitet viser, at halvdelen af eleverne ikke lever op til bevægelsesmålet i skolereformen fra 2014.

Kun omkring halvdelen af landets skoleelever lever op til skolereformens krav om 45 minutters motion og bevægelse i løbet af en skoledag.

Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet, SDU, som er betalt af TrygFonden. Det fremgår i en pressemeddelelse fra SDU.

I idrætstimerne på danske skoler, som typisk varer tre kvarter, bruger eleverne i gennemsnit kun lidt over et kvarter på bevægelse, viser rapporten.

- Vi var overraskede over, at eleverne i gennemsnit kun opnår 15,9 minutters bevægelse på en typisk 45 minutters idrætslektion, hvoraf kun 8,0 minutter foregår ved moderat til høj intensitet, siger ph.d. Natascha Holbæk Pedersen, der er hovedforfatter til rapporten, i meddelelsen.

Yngste elever mest aktive 

At kun otte minutter foregår ved moderat til høj intensitet er bekymrende. For bevægelse ved høj intensitet er vigtig for elevernes sundhed, lyder det.

Det et andet tidspunkt, hvor eleverne bevæger sig mest, er i pauserne, viser undersøgelsen. Her bruges 36 procent af frikvartererne under 30 minutter på bevægelse og motion.

Det er desuden de yngste elever, der bevæger sig mest, viser rapporten. For mængden af bevægelse falder med alderen gennem skoletiden, fremgår det.

- Vi ser en tydelig forskel på mængden af bevægelse mellem eleverne i indskolingen, mellemtrin og udskoling, siger Natascha Holbæk Pedersen.

Drenge mere bevægelige end piger 

Rapporten viser også, at drenge generelt bevæger sig mere i skoletiden end piger.

I skolereformen fra 2014 fremgår det, at undervisningstiden skal tilrettelægges, så elever på alle klassetrin får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen.

Landsformand for DGI Charlotte Bach Thomassen kalder tallene for foruroligende.

Hos DGI mener man blandt andet, at der skal kigges på lærernes kompetencer. Både på læreruddannelsen og med opkvalificering af allerede uddannede lærere.

- Der skal inspireres i dagligdagen, så vi får bevægelse ind i en varieret skoledag på tværs af fag og pauser, siger Charlotte Bach Thomassen.