SDU undersøger det aldrende samfund

Videnskabsministeriet har bedt Syddansk Universitet komme med en række bud på hvordan samfundet skal tackle, at antallet af ældre stiger markant de kommmende årtier.

-

Videnskabsministeriet har bedt Syddansk Universitet komme med en række bud på hvordan samfundet skal tackle, at antallet af ældre stiger markant de kommmende årtier.

- En så markant ændring i befolkningssammensætningen, som den vi står over for, har vi ikke tidligere været vidne til. Derfor er det helt afgørende, at vi ikke på dette område går fremtiden passivt i møde, men sætter relevant forskning i gang, så vi bliver et af de lande, der mest aktivt tager fat på udfordringerne, siger videnskabsminister Helge Sander til SDU-bladet Ny Viden.

Projektet \"Et aldrende samfund 2030\" får professor Jørn Henrik Petersen fra Syddansk Universitet i spidsen. Opgaven for styregruppen på otte personer bliver at komme med en række bud på landene i den vestlige verden bedst løser udfordringerne med det markant stigende antal ældre mennesker.

- Mange af os kommer til at leve meget længere, end vores forældre. Hvordan sikrer vi, at vi ikke bare får et langt, men også et godt liv? Hvad skal der til for at fastholde denne store gruppe af sunde, men også kritiske ældre på arbejdsmarkedet? Hvilke krav og forventninger vil de have til samfundet? Det er nogle af de mange spørgsmål, vi skal belyse, siger Jørn Henrik Petersen.

Udover Jørn Henrik Petersen bidrager består styregruppen af blandt andet lektor Bernard Jeune, som er leder af Center for Aldringsforskning.