SDU vil være Danmarks mest bæredygtige universitet

FN's 17 Verdensmål bliver SDU's mål. Universitetets har besluttet, at de 17 mål skal være omdrejningspunkt for hele SDU's virke som universitet.

Syddansk Universitet sætter alle sejl til for at omdanne universitetet i en bæredygtig retning. Mandag besluttede universitetets bestyrelse, at de 17 verdensmål, FN har udarbejdet, nu også bliver SDU's mål.

Målene handler blandt andet om at afskaffe fattigdom og at bekæmpe klimaforandringerne. 

- Vi går “all in” på alle 17 verdensmål og ikke kun nogle få udvalgte. Fattigdom og sult på globalt plan, mindskelse af ulighed, og bekæmpelse af klimaforandringer er tæt forbundne og kræver en integreret indsats for at opnå holdbare resultater, siger Niels Thorborg, formand på SDU i en pressemeddelelse. 

Som led i transformationen sætter universitetet 17 nye masteruddannelser i søen. Én for hver af de 17 verdensmål. 

Nyt folkemøde for unge

Fra 2020 vil universitetet være vært for et ungemøde for folkeskoleelever, gymnasieelever og studerende på videregående uddannelser. Det kommer til at gå under navnet "Vores Verdensmål" og vil have verdensmålene som omdrejningspunkt. 

Ifølge rektor Henrik Dam handler det om at gøre verdensmålene til en naturlig del af måden, unge mennesker tænker på. 

- Vi har en unik position til at forme vores forskning og uddannelser, så verdensmålene er en naturlig del af de unges perspektiv, når de kommer ind på arbejdsmarkedet. Det handler ikke kun om vores egne dårlige vaner – det handler også om at vi byder ind med løsninger på de behov, som verden har, siger han i pressemeddelelsen.

Studerende og forskere vil ifølge pressemeddelelsen blive involveret i transformationen, så de kan være med til at bidrage til, hvordan man kan omforme universitetet til at have verdensmålene som omdrejningspunkt. 

- En rigtig god tanke

Beslutningen vækker glæde hos Morten Kofod Hansen. Han er formand for Syddansk Studerende, som er den største studenterorganisation på SDU. 

-Jeg synes at det er en rigtig god tanke at vi får integreret de eksisterende verdensmål i vores undervisning. Det må selvfølgelig ikke gå ud over kvaliteten, men det får vi heldigvis mulighed for selv at være med til at sikre, siger han. 

De 17 Verdensmål