Se kort: Forhøjet vandstand rundt om Fyn kan blive hverdag

DMI's nyligt opdaterede klimaatlas viser, at vandet kan risikere at gå over sine bredder langt oftere i fremtiden.

Hvis udslippet af C02 fortsætter i sit nuværende tempo, så kan varsler om kritiske høje vandstande blive hverdag mange steder på Fyn. 

Det viser den seneste opdatering af DMI's klimaatlas. 


Atlasset indeholder data om forventede fremtidige ændringer i klimaet på kommuneniveau i hele Danmark. Udover vandstande handler det blandt andet om temperaturer, nedbør og vindforhold. 

DMI varsler, når der er forhøjet vandstand. I farvandene omkring Fyn er det sket mellem nul og fire gange årligt i perioden mellem 1981 og 2010. 

Kigger man på DMI klimaatlas kan man dog se, at det kan frem mod slutningen af dette åhundrede kan ske helt op til 117 gange årligt for kyststrækningen ved det nordlige Lillebælt.


I det sydlige Lillebælt er det i gennemsnit en gang om året, der bliver varslet forhøjet vandstand, men frem mod år 2100 kan det ske 105 gange om året. 

De forudsigelser bygger vel og mærke på, hvis det nuværende C02-udslip fortsætter i samme tempo. 


Bliver der bremset for det, forventer man stadig, at det vil ske oftere, men udviklingen er ikke lige så voldsom. 

Med et lavere C02-udslip vil det ifølge beregningerne ske 22 gange om året i det sydlige Lillebælt. 

Man kan læse mere om forudsigelserne på DMI's Klimaatlas.