Se kortet: Mere urørt skov på Fyn

I fremtiden vil den kommercielle motorsav blive lagt på hylden i fire skovområder på Fyn. Det sker efter, at 385 statsskove tirsdag bliver udpeget til urørt skov.

Når du i fremtiden går tur i skoven i Svanninge Bakker, vil du måske se flere truede dyrearter, gamle træer, lysninger og skovmoser.

Tirsdag bliver 385 statsskove nemlig udpeget til urørt skov, og her er Svanninge Bakker på listen sammen med Sollerup Skov, Nordlangeland og Sydlangeland.

At skoven er urørt betyder blandt andet, at de døde og væltede træer ikke længere fjernes.

- Med tiden når skoven bliver urørt, så vil vi få mange flere gamle træer, som kommer til at stå og vegetere og være urørte. Man kan sige, at træerne kommer til at gennemføre hele livscyklussen i skoven, siger Søren Kirk Strandgaard, der er seniorkonsulent i Naturstyrelsen Fyn.

Udpegningen sker som et led i regeringens Natur- og biodiversitetspakke, og det drejer sig primært om gamle løvskove, hvor potentialet for at hjælpe truede dyr og planter er størst, oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi står i en naturkrise, hvor tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for at uddø. Derfor afsatte vi 888 mio. kr. på finansloven for 2021 til at give naturen et historisk løft. Når vi nu mere end fordobler arealet af urørt skov i Danmark, indfrier vi et løfte til både danskerne og dansk natur, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

I alt drejer det sig om cirka 30.000 hektar skov, hvilket svarer til et areal på størrelse med Langeland.

Indtil nu har der i de udpegede skove været drevet skovdrift, hvor Naturstyrelsen har leveret certificeret træ til træindustrien. 

Når skovene i fremtiden skal være urørte, vil det få betydning for de danske løvtræssavværker, så for at branchen kan tilpasse sig den nye markedssituation, er det blevet besluttet, at løvtræshugningen udfases gradvist over en seksårig periode.

I de fynske skovområder betyder aftalen også, at der skal ryddes op i den eksisterende skov. 

- Vi har i tidens løb plantet forskellige grantræarter, som ikke stammer fra Danmark og som vi ikke forventer samme udvikling af biodiversitet fra. De vil nok blive taget væk i et vist omfang, fortæller Søren Kirk Strandgaard. 

Det er gamle træstammer som dette, der i fremtiden får lov at give liv til svampe og insekter.
Det er gamle træstammer som dette, der i fremtiden får lov at give liv til svampe og insekter.
Foto: Ole Holbech

Hos Naturstyrelsen Fyn vil man også kigge på om tørlagte vådområder skal genetableres, og friluftsområder skal sikres, så de ikke er farlige at opholde sig på, selvom der for eksempel ligger væltede træer.  

Frygt ikke for friluftslivet

Aftalen sker i samarbejde med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet, og blandt aftaleparterne er der også bred enighed om potentialet af udpegningen.

- Mere urørt skov er ikke bare godt nyt for naturen, det er godt for alle os, der elsker at komme ud i naturen. De nye urørte skove bliver i den grad et tiltrængt frirum for os mennesker, men mest af alt for naturen, dyrene og træerne, siger Rasmus Nordqvist, der er miljøordfører for SF.

Er du en af dem, der bruger skovene til friluftsliv, skal du ikke være nervøs for at det ændrer sig efter den nye udpegning.

I pressemeddelelsen skriver Miljøministeret, at friluftsliv fortsat vil være tilladt efter de almindelige regler, ligesom at stier, skovveje, mountainbike- og ridespor løbende vil blive vedligeholdt.