Se tallene for din kommune: Her er de fynboer, der føler sig mest trygge - og utrygge

En ny undersøgelse viser, at der er flere på det vestlige Fyn, der er trygge i deres nabolag, end der er på resten af Fyn. På Langeland har færrest tillid til at få hjælp fra politiet i nødsituationer.

Det tryggeste sted blandt de ti fynske kommuner er Ærø.

Det tyder det i hvert fald på i Justitsministeriets tryghedsundersøgelse for 2021, hvor 96 procent af ærøboerne svarer ja til, at de føler sig trygge i deres nabolag.

Undersøgelsen er baseret på svar fra 27.510 danskere og fokuserer på, hvor mange der føler sig trygge, og hvor høj grad af tillid, danskerne har til politiet. Ser man på billedet over hele Fyn, adskiller det sig ikke meget fra landsgennemsnittet. 

Til gengæld viser der sig en tendens, hvis man ser på de fynske kommuner i forhold til hinanden. Ærø er alene i front som den kommune med procentvis flest trygge borgere, men i de kommuner, der dækker det vestlige Fyn, er der også en større andel, som føler sig trygge. 

Ligesom på Ærø er der i Faaborg-Midtfyn, Assens, Nordfyns og Middelfart Kommune mere end 90 procent, der svarer, at de føler sig trygge i deres nabolag. 

Det er dog kun i Faaborg-Midtfyn Kommune, Nordfyns Kommune og Ærø Kommune, at andelen er statistisk signifikant større end på resten af Fyn. At resultatet er statistisk signifikant betyder, at der er mindre end fem procents sandsynlighed for, at forskellen mellem de to tal er en tilfældighed.

Set over længere tid har der ikke været den store udvikling i trygheden på Fyn. Lidt flere følte sig i 2021 trygge i deres nabolag, end det var tilfældet i 2019, men til gengæld lidt færre, end det var tilfældet i 2018.

To ud af tre føler sig trygge i Vollsmose

Justitsministeriets undersøgelse viser også, at Odense er den kommune, hvor færrest føler sig trygge. 84,3 procent af odenseanerne har svaret, at de er trygge i deres nabolag. 

I tryghedsundersøgelsen har politiet udpeget en række områder, som er særligt plaget af kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. I alt er 18 belastede områder blevet undersøgt. 

På Fyn er bydelen Vollsmose blevet undersøgt. Bandeopgør har igennem længere tid plaget bydelen. Ifølge tryghedsundersøgelsen føler kun 67,5 procent sig trygge i bydelen, hvilket er statistisk signifikant mindre end på resten af Fyn. Der har siden efteråret 2021 flere gange været indført visitationszone i bydelen og dele af Korsløkke.

Det er ifølge politidirektør i Fyns Politi, Arne Gram, en af måderne, man forsøger at øge trygheden i bydelen. 

– Alle borgere skal i udgangspunktet kunne føle sig trygge, der hvor de bor og færdes, så jeg er glad for, at der er så høj en andel af borgere der føler sig trygge i store dele af vores kreds. Det er dog en klar udfordring at der også er områder i vores politikreds, hvor borgerne føler mere utryghed, siger han i en pressemeddelelse. 

- Jeg kan love, at vi i Fyns Politi gør alt, hvad vi kan, for at sikre borgerne tryghed i Vollsmose, blandt andet med periodisk indførelse af visitationszoner, tryghedspatruljering samt målrettede indsatser og aktioner - og så sørger vi naturligvis for at få anholdt og fængslet de kriminelle, hver gang vi har muligheden, siger han. 

Langelænderne har mindst tillid til politiet

Den store spørgeskemaundersøgelse, Justitsministeriet har foretaget, forsøger også at klarlægge, hvor mange danskere der har tillid til politiet. 

TV 2 Fyn har tidligere beskrevet, hvordan langelænderne må vente længe på både politi og på ambulancer. Og ventetider lader til at have præget langelændernes tillid. Kommunen er den, hvor færrest svarer, at de har tillid til, at politiet kan hjælpe dem, når de har brug for det. 

Ser man i forhold til den seneste tryghedsundersøgelse, er det dog gået den rigtige vej på Fyn. Mens der i 2019 var 80,6 procent af fynboerne, der svarede, at de havde tillid til, at politiet vil hjælpe dem, når de har brug for det, er der nu 85 procent, der har den holdning.