I det fynske folks tjeneste

Seks fynske borgmestre til Christiansborg

Torsdag d. 5. januar drager seks fynske borgmestre på besøg hos Folketingets Kommunaludvalg. De føler sig uretfærdigt behandlet.

Seks fynske kommuner har fået foretræde for folketingets kommunaludvalg

De seks borgmestre kommer fra Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns, Middelfart, Kerteminde og Assens.

De vil prøve at forklare folketingspolitikerne, at de sociale udgifter er løbet løbsk, og de seks kommuner mener at udligningen af kommunernes udgifter er fordelt uretfærdigt.

De mener, reglerne er skruet sammen på en måde, som gør at de får for lidt penge til det sociale område i forhold til de byrder de har. Fordelingen af pengene er mere gunstig for andre kommuner med færre byrder.

Fynboerne har regnet ud, at de tilsammen har sociale udgifter på en halv milliard kroner som ikke bliver udlignet.

Det betyder, at borgerne i de seks kommuner får en væsentligt ringere service end landsgennemsnittet, selvom deres skatteprocent er højere.

Læs de seks fynske kommuners rapport om sociale udgifter