Seks mænd dømt for groft bedrageri

Seks mænd blev fredag af en domsmandsret i Odense fundet skyldige i omfattende bedragerier gennem fiktive fakturaer til op mod 20 mio. kr. i perioden 1999-2001, og alle blev idømt ubetingede fængselsstraffe.

-

Seks mænd blev fredag af en domsmandsret i Odense fundet skyldige i omfattende bedragerier gennem fiktive fakturaer til op mod 20 mio. kr. i perioden 1999-2001, og alle blev idømt ubetingede fængselsstraffe.
/ritzau/

Hovedmanden Bent Jacobsen, 32 år, fik fem års fængsel og ankede. Blandt medgerningsmændene fik den 48-årige Carsten Broe Kroghsbo fængsel i fire år og seks måneder, og han bad om betænkningstid med hensyn til anke.

Det blev til fængsel i tre år og seks måneder til den 35-årige Bent Nymand Kristensen, der ankede, og tre års fængsel til den 26-årige Henrik Jensen, der bad om betænkningstid.

Brian Fredsted, 26 år, fik fængsel i halvandet år og bad om betænkningstid, mens den 33-årige Søren Damgaard Brøner fik fire års fængsel.

Sidstnævnte, der er med i Hells Angels-støttegruppen Red & White Crew og er involveret i en verserende narkosag om indsmugling af amfetamin, var ikke til stede ved domsafsigelsen. Han var på et tidspunkt indlagt på psykiatrisk afdeling i Odense, men stak af og har siden gemt sig.

De dømte opererede i stort omfang med fiktive fakturaer fra nogle selskaber uden reelt indhold, hvor især tre virksomheder er gået igen: All Round Trading ApS., Gorba Spedition Fyn og Cima ApS.

Der er tale om i alt 127 kriminelle forhold, som omfatter alt muligt fra indkøb mange steder i landet af byggematerialer, møbler, sportsudstyr, kontormaskiner, mobiltelefoner, tv-udstyr, aftaler med kreditkort- og benzinfirmaer til dyre udlandsrejser, ophold på luksushoteller og mad og drikke.

De falske fakturaer blev belånt hos belåningsfirmaer, og leverandørerne blev påført formuetab eller risiko for det.

Det er under sagen antydet, at en række af kreditindkøbene kunne have relationer til rocker- og narkomiljøerne.

De fem dømte har under sagen i det store og hele nægtet sig skyldige. Retten fandt, at bedragerierne foregik under skærpende omstændigheder, og de dømte er frakendt retten til at stifte selskaber, være direktør, udøve vognmandsvirksomhed eller være revisor.

De talrige retsmøder begyndte lige efter nytår og sluttede med udgangen af august, hvorefter retten har brugt mange timer fordelt over adskillige dage på at votere.

Der er ført 86 vidner og fremlagt et stort dokumentmateriale, herunder omfattende telefonaflytninger.
/ritzau/