Seminarieelever frygter dårlig uddannelse

De studerende på Odense Seminarium er utilfredse med, at ledelsen har fyret 15 lærere og, at der bliver skåret ned på kvaliteten af uddannelsen. De er bange for at få en dårligere uddannelse end på andre seminarier.

-

De studerende på Odense Seminarium er utilfredse med, at ledelsen har fyret 15 lærere og, at der bliver skåret ned på kvaliteten af uddannelsen. De er bange for at få en dårligere uddannelse end på andre seminarier.


\"Det er simpelthen for dårligt, at ledelsen ikke har kunnet styre budgettet. Jeg er bange for, at jeg får en dårligere uddannelse nu,\" siger studerende Marianne Talbro.


Underskud på syv millioner
Det var et underskud på syv millioner kroner, der fik rektor, Torsten Enemærke, til at afskedige de mange medarbejdere. Underskuddet er primært opstået pga. et stort frafald af elever. Seminariet får taxameter-penge for hver elev, altså et fastsat beløb, der følger den studerende. Det vil sige, at hvis en elev dropper ud af uddannelsen, forsvinder pengene. Og det var en stigning i frafaldet på seks procent, der væltede budgettet.


\"Jeg har gjort det eneste, jeg har kunnet gøre. At skære ned på lønudgifter. Det er det eneste, der kan rette op på den dårlige økonomi,\" siger rektor, Torsten Enemærke.


Samme tendens i Skårup
På Skårup Statsseminarium er der også frafald af elever og spareplaner. Men her afviser rektor, Bjarne Møller Jørgensen, at ville skære ned på antallet af lærere eller på anden måde nedprioritere undervisningen.


\"Så vil jeg hellere leve med lidt faldefærdige bygninger og spare andre steder. Der skal ikke skæres i undervisningen,\" siger han.