Seminarier går sammen

Odense Seminarium og Fyns Pædagogseminarium slår sig sammen i et Center for Videregående Uddannelser, også kaldet CVU Fyn. De to uddannelser vil lave en ubetinget fusion med fælles ledelse og fælles studiemiljø.

-

Odense Seminarium og Fyns Pædagogseminarium slår sig sammen i et Center for Videregående Uddannelser, også kaldet CVU Fyn.
De to uddannelser vil lave en ubetinget fusion med fælles ledelse og fælles studiemiljø.


Senere forventes det, at også Odense Håndarbejdsseminarium og Seminariet for kunst og håndværk vil gå med i fusionen.


Med sammenslutningen af de to seminarier vil der ifølge formanden for bestyrelsen, Søren Møller, være skabt større grundlag for at opnå sammenhæng mellem grund-, efter-, og videreuddannelse.


CVU Fyn vil udbyde videreuddannnelser og diplomuddannelser samt søge et tættere samarbejde med blandt andet Danmarks Pædagogiske Universitet og Syddansk Universitet.


Indtil en egentlig rektoransættelse finder sted vil Lars Lynge Nielsen varetage denne stilling i en orlovsperiode. Lars Lynge Nielsen er i dag rektor på Fyns Pædagogseminarium. De to studier - til lærer og til pædagog - vil stadig have hver deres studierektor, men over dem skal altså sidde en fælles CVU rektor.