Sensorteknologi giver mange nye velfærdsløsninger - de skal bare i brug

Sensor-teknologi er blevet bedre og billigere, og det giver nye muligheder for at hjælpe for eksempel demente; men det kniber med at tage det i brug.

Sensor-teknologien rummer mange muligheder, der ikke bliver implementeret.  Derfor satte Teknologisk Institut tirsdag fokus på behov og muligheder i de nye teknolgier på markedet.

Det gjorde de med et heldagsarrangement for kommuner, virksomheder og Region Syddanmark i Forskerparken i Odense. 

Ideen er at afdække de behov patienter med alzheimer, senhjerneskadede eller demens har ude i kommunerne - og så sammen videreudvikle nye løsninger. 

I modsætning til GPS kan sensorer både sende og modtage signaler, hvilket giver et utal af anvendelsesmuligheder.

Det betyder for eksempel, at sensorer hjemme hos en borger kan registrere borgerens adfærd og velbefindende.

For eksempel hvis borgeren falder og har brug for hjælp eller gør noget uhensigtsmæssigt.

Mange løsninger med sensorer eksisterer allerede, men er ikke taget i brug. Blandt andet fordi de rent faktisk ikke er færdigudviklet. Men også fordi det ikke er nemt at indarbejde teknologierne i de sammenhænge, de er beregnet til.

Både kommuner, regionen, sundhedsvæsenet og erhvervslivet ser dog et stort potentiale og er i fuld gang med at finde ud af, hvordan man udnytter sensorteknologien bedst muligt, for den kan gøre meget godt - blandt andet for borgernes værdighed:

Sensorer kan være med til at give borgerne deres værdighed tilbage

- Sensorerne kan være med til at give borgerne deres værdighed tilbage, for eksempel ved at de sammen med en robot sætter borgeren i stand til at spise selv, siger Jørgen Løkkegård, Centershef på Teknologisk Institut.

 

Se reportage fra Teknologisk Insituts arrangement i Forskerparken herunder

 

Fremstød for sensorer i velfærdsteknologien