Sexbibliotek for unge

Unge ved for lidt om sex og kønssygdomme. Derfor oprettes nu et sexbibliotek, hvor de unge gratis kan søge viden og få rådgivning om disse og andre relevante emner for unge.

-

Unge ved for lidt om sex og kønssygdomme. Derfor oprettes nu et sexbibliotek, hvor de unge gratis kan søge viden og få rådgivning om disse og andre relevante emner for unge.

Aids-Info - Center for Sexualoplysning står bag det ny sexbibliotek, som får til huse på Condomeriet i Jernbanegade i Odense.

Her kan skoleelever og studerende søge oplysninger på computere om seksualitet, prævention, kønssygdomme og meget andet indenfor området.

Desuden er biblioteket bemandet med uddannede unge, som kan hjælpe med søgning af viden og give personlig rådgivning.

Ved for lidt
Der kommer mange unge i Condomeriet, og personalet har noteret sig udfra deres spørgsmål, at de er meget nysgerrige, men i høj grad mangler viden om sex og beskyttelse.

Mange har en fordrejet og ensidig viden om sex, som de har fået fra porno og video.

\"Vi vil gerne vise de unge, at der også er følelser bag sex, og at det er i orden at sige nej, hvis man ikke er parat,\" siger lederen af Aids-Info, Suzanne Bjerregaard.

Farlig uvidenhed
En rundspørge blandt de ældste klasser på fire folke- og ungdomsskoler viser at mange unge er helt uvidende om hvor udbredte kønssygdomme er. Og mange tror, at der findes en kur mod både HIV og Aids.

Derfor føler de unge ikke det store behov for at beskytte sig.