Sexkrænker-sag: Anklager fastholder forvaring

I dag forventes afgørelse i ankesagen om sexkrænkeren i den røde bil. Og anklageren mener, at forvaring er den rigtige straf.

Anklager Jakob Berger Nielsen holdte sig til de lægelige vurderinger, da han konkluderede, at den dømte ikke er sindssyg og heller ikke var det i gerningsøjeblikket.

Den engelske pige, som 42-årige Claus Jensen er dømt for at forsøge at voldtage har genkendt ham med 80 procent sikkerhed. Desuden svarer citaterne i den dømtes dagbog til hændelserne. Derfor mener anklager ikke, at der trods manglende tekniske beviser er nogen tvivl om, at den 42-årige har forsøgt at voldtage pigen.

Forsvarer ønsker frifindelse for voldtægtsforsøg, videooptagelse af piger - og mener ikke, at den dømte er berettiget til en straf på mere end seks år, fortæller TV 2/FYNs reporter i Østre Landsret.

Der er ikke nye beviser i sagen udover det, der allerede er fremlagt i byretten.