Sexkrænkers forsvarer: Forvaring er en rigtig hård straf

Manden i den røde bil har nu to uger til at tænke over, om han accepterer Retten i Odenses dom.

Selv om det ikke kommer som en overraskelse for den fynske sexkrænker Claus Jensens forsvarer, at den 41-årige fynbo er blevet idømt en tidsubestemt fængselsstraf, så mener hun, at det er en meget hård straf at give ham.

Det siger forsvarer Linda Christensen onsdag eftermiddag foran retsbygningen i Odense, hvor dommer Ingrid Therkelsen har idømt Claus Jensen en forvaringsdom.

Han er blandt andet dømt for at have krænket to små piger seksuelt i sin røde bil på Fyn i efteråret 2012. Han er blevet frifundet for voldtægt af den ene, men fundet skyldig i voldtægtsforsøg af dem begge.

- Det kommer ikke som en overraskelse, at han idømmes forvaring, for det havde anklagemyndigheden jo også krævet som alternativ til en fængselsstraf, siger hun.

- Men jeg synes, at det er en rigtig hård straf, netop fordi den er tidsubegrænset. Det er rigtig hårdt, siger hun.

Forsvareren havde anbefalet maksimalt seks års fængsel, mens anklagemyndigheden havde krævet ikke mindre end 12 år eller alternativt en forvaringsdom.

Claus Jensen, som har skiftet navn fra Nis Bekker Hansen, har valgt at tænke over dommen i to uger, før han beslutter, om han vil anke den til landsretten eller ej.

Det var Retslægerådet, som i sin erklæring havde vurderet, at han er så farlig, at en forvaringsdom er forsvarlig, idet der er risiko for, at han er til fare for andres liv, helbred og frihed, hvis han lukkes ud,

Dommer Ingrid Therkelsen sagde i retten onsdag efter domsafsigelsen, at begrundelsen for at idømme Claus Jensen forvaring netop skal findes i Retslægerådets erklæring.