Sirene-hyl over Fyn

Onsdag klokken 12.00 lyder der alarmsirener over hele Fyn, men det er bare en test.

Hvert år på første onsdag i maj tester Beredskabsstyrelsen og politiet det landsdækkende net af alarmsirener med lyd.

Der er altså ingen grund til frygt i den anledning, men det er vigtigt at vide, hvad man skal gøre, hvis sirenerne lyder på alle mulige andre tidspunkter.

Ved dagens test kommer der tre signaler:

  • Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.
  • Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.
  • Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.

 

Når det er alvor

Sirenerne er til for at advare befolkningen i tilfælde af diverse katastrofer og ulykker, for eksempel brand eller kemikalieudslip, der rummer risiko for mennesker og ejendom.

Hvis sirenerne lyder på andre tidspunkter end første onsdag i maj klokken 12.00, skal man som udgangspunkt gøre følgende:

  • Gå inden døre, lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlæg.
  • Søge information hos DR eller TV2. Her vil der være meddelelser fra politiet eller andre myndigheder. DR og TV2 vil desuden bringe informationer om varslingssituationen på tekst-tv side 150.

 

Hør sirenerne her