Sjældne dyr fundet i fynske vandløb

En vårflue, der ikke er set på Fyn de sidste 10.000 år, er nu dukket op i et fynsk vandløb. Forekomsten af det sjældne insekt er et tydeligt bevis på, at de store fynske vandløb har det bedre end i mange år.

Flere store vandløb fri for forurening

En vårflue, der ikke er set på Fyn de sidste 10.000 år, er nu dukket op i et fynsk vandløb. Forekomsten af det sjældne insekt er et tydeligt bevis på, at de store fynske vandløb har det bedre end i mange år.

Natur- og vandmiljøafdelingen i Fyns Amt har registreret flere nye dyr i de fynske vandløb, blandt andet to forskellige vårfluer. Den ene er ikke registreret på Fyn siden 1955, og den anden er der ikke spor af de sidste 10.000 år.

Vårfluer er små insekter der er nært beslægtede med sommerfugle.

Registreringen af de nye dyr kan man læse i en ny rapport om tilstanden for de fynske vandløb. Rapporten tegner et positivt billede af de store vandløb, mens det ser mere sort ud for de små vandløb.

Fyns Amt har dennegang beskrevet miljøtilstanden udfra forekomsten af smådyr som fx. insekter, orme og snegle.

De seneste 15 år er blevet fire gange så mange store vandløb som er fri for forurening, og det svarer til at 30 procent af de de større vandløb på Fyn.

Til gengæld er det kun 5 procent af de små vandløb, der er helt fri for forurening, konkludere rapporten.

Forbedringen af de større vandløb skyldes først og fremmest forbedret rensning af byernes spildevand og mindre udledning fra landbruget og gartnerier.