Sjældne fugle i nye vådområder

Fuglelivet på Fyn er blevet mere mangfoldigt efter at Fyn de seneste måneder har fået flere nye vådområder. Blandt andet er den sjældne skestork set flere steder på øen.

-

Fuglelivet på Fyn er blevet mere mangfoldigt efter at Fyn de seneste måneder har fået flere nye vådområder. Blandt er den sjældne skestork set flere steder på øen.

I løbet af de sidste 12 måneder er der blevet etableret fire nye vådområder på Fyn. Ved Wedellsborg Hoved blev en sø omdannet til sump, våde enge og tørre enge. Forandringerne i landskabet har betydet at beboere og ornitologer har observeret mange nye og sjældne fulge i området. Blandt de sjældne fugle er:

  • otte skestorke, heraf en gammel og syv ungfugle ( er sjældne på Fyn, og ikke før observeret i så stort antal)
  • en silkehejre ( sjælden gæst fra Sydeuropa)
  • en stylteløber ( er ikke set på Fyn de sidste 50 år)

Udover vådområdet ved Wedellsborg Hoved har Fyns Amt også lavet nye vådområder ved Karlsmosen, Horne Mølle Å og Snaremose Sø.

Havørn i Karlsmosen
Karlsmosen er blevet omdannet til et 65 hektar stort område med sump og enge, og her blev en havørn set tidligere i år.

Derudover er der set flere sjældne vadefugle og svømmeænder i de andre vådområder.