Skæbnedage for Egnsbank Fyn

På fredag skal Egnsbank Fyns aktionærer på en generalforsamling bestemme, om banken skal fusionere med Sydbank. Tilbuddet fra Sydbank vil give en fortjeneste til aktionærerne på omkring 1100 kroner per aktie.

-

På fredag skal Egnsbank Fyns aktionærer på en generalforsamling bestemme, om banken skal fusionere med Sydbank.


Men allerede torsdag aften og nat vil det blive afklaret, om flertallet af aktionærerne på de såkaldte accept-blanketter siger ja til tilbuddet.


Tilbuddet fra Sydbank lyder på, at hver 100-kroners aktie fra Egnsbank Fyn ombyttes med seks tilsvarende i Sydbank. Det vil give en fortjeneste til aktionærerne på omkring 1100 kroner.


Aktionærerne har indtil klokken 16 torsdag til at aflevere acceptblanketterne og dagen efter, fredag, er der så generalforsamling på Hotel H.C Andersen.


Hvis fusionen bliver en realitet vil det være en handel til en halv milliard kroner. Sydbank har dog betinget sig, at de skal være i besiddelse af mindst 90 procent af aktiekapitalen og at generalforsamlingen ophæver vedtægten om stemmeretsbegrænsning.


Der er cirka 2600 aktionærer i Egnsbank Fyn.