Skærpet tilsyn på vej: I seks nye tilfælde var godsvogne ikke spændt korrekt

Otte mennesker blev dræbt i januar 2019, da gods faldt af en toglommevogn. Nye oplysninger viser seks nye tilfælde, hvor lommevogne ikke har været korrekt fastlåst i skamlen.

Det var en lastbilanhænger på en togvogn fra DB Cargo, der ikke var låst korrekt fast og rev sig løs i den hårde vind, der i januar 2019 var årsag til ulykken der kostede otte mennesker livet i en af nyere tids værste togulykker. Nu viser helt nye oplysninger, at der adskillige gange siden er konstateret fejl eller mangler på de såkaldte lommevogne fra godsfirmaet DB Cargo.

I en opgørelse fra Trafikstyrelsen, som TV 2 Fyn er i besiddelse af, viser det sig, at der siden dødsulykken i januar 2019 har været yderligere seks episoder, som Trafikstyrelsen ikke tidligere har haft kendskab til, hvor lommevogne fra DB Cargo ikke har holdt korrekt fast på de lastbilanhængere, som har været placeret på toget.

- Jeg ser med meget stor alvor på alt, der har med disse lommevogne at gøre. Vi skal have analyseret nærmere, hvad der har været problemet ved de her seks hændelser, som DB Cargo selv har betragtet som små hændelser. Det er jo ikke sikkert, det er små hændelser. Vi kan ikke vide det, og derfor er de nødt til at redegøre for dem, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) til TV 2 Fyn.

DB Cargo er blevet bedt om senest mandag at redegøre for hændelserne.

Trafikstyrelsen oplyser, at fejl med at låse lastbilanhængere fast på lommevogne er sket yderligere seks gange.
Trafikstyrelsen oplyser, at fejl med at låse lastbilanhængere fast på lommevogne er sket yderligere seks gange.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger skete den første af de seks episoder allerede to måneder efter dødsulykken på Storebælt i januar 2019.  Derudover kommer episoden forrige onsdag, hvor en ny låsemekanisme gik op på en DB Cargo-lommevogn. En potentiel farlig situation, der blev opdaget på lavbroen over Storebælt, hvor vognen pludselig vippede på skinnerne. I alt er der alt så tale om mindst otte tilfælde. 

quote Jeg ser med meget stor alvor på alt, der har med disse lommevogne at gøre. Vi skal have analyseret nærmere, hvad der har været problemet ved de her seks hændelser.

Benny Engelbrecht, transportminister (S)

De seks episoder har været konstateret i Tavlov, Høje Taastrup og Malmø og er registreret af DB Cargo selv, der har vurderet hændelserne som mindre alvorlige.

I fire af tilfældene var skamlen, som vognen skal låses i, ikke låst og i de sidste to sad vognen ikke rigtigt på skamlen. 

I forbindelse med dødsulykken i januar 2019, hvor en lastbiltrailer røg af et godstog og endte i siden på et modkørende lyntog og dræbte otte personer, slog Havarikommissionen fast, at traileren blæste af, fordi den ikke var låst fast. Og sikringen kunne ikke modstå den kraftige blæst. 

Beregninger fra DTU viser, at en sættevogn med samme vægt og tyngdepunkt som den i ulykken blæser af ved en vindstyrke på 21,8 meter i sekundet. Omkring ulykkestidspunktet blev der målt vindstyrker på op til 21,6 meter i sekundet, hvilket sandsynliggjorde, at vindstyrken var tilstrækkelig til at blæse traileren af, skrev Havarikommisionen.

Trafikant opdagede løs anhænger på tog

Allerede i sidste uge oplyste myndighederne, at en trafikant havde opdaget, at en lastbilanhænger sad løst på en såkaldt lommevogn, da han kørte ved siden af godstoget på Storebæltsbroen. Trafikanten fik alarmeret politiet, der fik stoppet toget kort efter. Her viste det sig, at lastbilanhængeren ikke var låst korrekt fast på lommevognen. En lommevogn er en særlig togvogn, som lastbilanhængere kan transporteres på. 

Ifølge Trafikstyrelsen er indberetninger om de seks yderligere episoder kommet via indberetninger fra DB Cargo selv. DB Cargo står ifølge selskabet selv for omkring halvdelen af al godstrafik på jernbaner i Danmark.

Skærpet tilsyn med DB Cargo

Trafikstyrelsen oplyser til TV 2 Fyn, at den nu vil intensivere tilsynet med DB Cargo. Et tilsyn som allerede har været skærpet for at sikre, at kørsel med de såkaldte lommevogne ikke udgør en fare for jernbanesikkerheden, men som altså ikke har afdækket eller forhindret de seks nye episoder, som er blevet indberettet til Trafikstyrelsen fra DB Cargo. 

I det intensiverede tilsyn vil Trafikstyrelsen nu fokusere på, at DB Cargo kan vise, at de "har et sikkerhedsledelsessystem som sikrer, at togklargøring fungerer efter hensigten, og lommevogne er korrekt monteret ved både afgang og ankomstI tilsynet vil der være fokus på DB Cargos metoder for kontrol ved sikkerhedsrelaterede operationer ved transport af sættevogne på lommevogne", som styrelsen skriver i en mail til TV 2 Fyn.

quote Jeg har en forventning om, at når der har været udfordringer på det her område, kommer vi også til at se et skærpet tilsyn.

Benny Engelbrecht, transportminister (S)

I hele 2020 lavede Trafikstyrelsen samlet 14 tilsyn med godsvirksomheder.

- I sidste ende er det styrelsen selv, der planlægger deres tilsyn, men jeg har en forventning om, at når der har været udfordringer på det her område, kommer vi også til at se et skærpet tilsyn, og for DB Cargos vedkommende kommer der et skærpet tilsyn, siger Benny Engelbrecht.  

- Vi vil meget gerne have, at der kører gods på jernbanerne, fordi det er sådan set meget mere miljørigtigt, men miljø skal jo ikke gå forud for sikkerhed. Togpassagernes sikkerhed er det, som går forud for alt andet, siger transportministeren.

Stop for lommevogne med lastbilanhængere på Storebælt

Allerede i forbindelse med, at det i sidste uge kom frem, at en lommevogn havde passeret Storebælt, med en lastbilanhænger, der ikke var korrekt låst fast, besluttede Trafikstyrelsen midlertidigt at stoppe al kørsel med lastbilanhængere på lommevogne over Storebælt. Forbuddet gælder foreløbigt frem til slutningen af den kommende uge eller indtil, at Trafikstyrelsen modtager oplysninger, som gør, at forbuddet kan hæves.

- Det kan sagtens være nødvendigt at fortsætte med forbuddet. Og det er min klare intention at det her må løses teknisk, før vi kan tillade, at de her vogne kan køre igen. Det er også min klare forventning, at styrelsen vil se sådan på det, siger Benny Engelbrecht.

Havarikommissionen er ved at undersøge episoden fra sidste uge, for at afdække, om der er en generel risiko ved at bruge lommevogne. 

Kommissionen sendte fredag en advarsel til deres europæiske samarbejdspartnere om, at låsen til godsvogne kan udløses, selvom låsen ikke er defekt. Der sker, efter de undersøgte låsen på den vippende vogn fra Storebælt i sidste uge. I enkelte af de gennemførte tests havde låsen slet ingen eller kun begrænset låseeffekt ved træk i lodret retning, selvom låsen var i korrekt låsestilling og skamlens lås var velfungerende, vedligeholdt og smurt som foreskrevet. Låsen er ikke den samme type, som ved den store ulykke i 2019.

- Intet er vigtigere end sikkerheden

quote Storebæltsbroen er tilsyneladende det eneste sted i Europa, hvor trailere kan løftes ud af låse, forrykkes eller blæses af togvogne. Trailere er ikke blæst af andre steder og er aldrig gjort det.

DB Cargo Scandinavia A/S

TV 2 Fyn ville gerne have stillet DB Cargo en række spørgsmål - omkring redegørelsen over de seks hændelser som altså er konstateret andre steder end ved Storebæltsbroen, om den generelle suspendering af godsvognstransporten i hele landet, om det skærpede tilsyn og om, hvad virksomheden i det hele taget har gjort siden ulykken i 2019 for at forbedre sikkerheden. 

Men fordi virksomheden i morgen skal aflevere en redegørelse til Trafikstyrelsen om hændelserne har DB Cargo afvist at stille op til interview. I et skriftligt svar fra koncernen ønsker de kun at forholde sig de to af hændelserne, der omhandler overfart ved Storebæltsbroen, mens det blæser kraftigt:

"Storebæltsbroen er tilsyneladende det eneste sted i Europa, hvor trailere kan løftes ud af låse, forrykkes eller blæses af togvogne. Trailere er ikke blæst af andre steder og har aldrig gjort det. Det kan skyldes fejl i håndtering eller udstyr, og intet er vigtigere end sikkerheden. Men det kan også ske ved korrekt betjening af samme godkendte og fejlfri udstyr, der bruges i resten af Europa”.