Skæve rotter giver ny viden om skizofreni

Forskere på SDU har studeret proteiner i hjernen på rotter, der har fået hallucinerende stoffer. Det kan føre til bedre medicin til skizofrene mennesker.

Selvom man har forsket i skizofreni i mere end 100 år, ved man stadig meget lidt om, hvordan sygdommen opstår og hvilke fysiske ændringer i kroppen, den medfører.

Derfor kan lægerne ikke stille diagnosen, skizofreni udfra fysiske faktorer, men kun udfra patientens adfærd.

Forskere på SDU har lavet forsøg med rotter, der giver håb om større forståelse af skizofreni.

Forsøgene peger i retning af, at skizofreniens fysiske signatur sidder i bestemte, målbare proteiner.

Når man kender dem og kan se, hvordan de opfører sig i forhold til raske mennesker, kan det blive muligt at udvikle mere effektiv medicin.

Rotters hjerner ligner menneskers

Rotters hjerner ligner menneskets så meget, at det giver mening at bruge rotter til den slags forsøg.

Til forsøgene bruger man et stærkt hallucinerende stof kaldet phencyclidin, PCP, eller angels dust.

Stoffet giver mennesker symptomer, der minder om skizofreni.

Ved at studere forandringer i proteinerne i rotternes hjerner, når de får stoffet, håber forskerne at få bedre forståelse af, hvordan skizofreni opstår og dermed få mulighed for at udvikle medicin, der kan hindre de forandringer.

- Forskere har længe studeret PCP-påvirkede rotter, men vi er, så vidt vi ved, de første, som har kortlagt, hvad der foregår i rotternes hjerne på molekylært niveau, siger Ole Nørregaard Jensen, professor og leder af Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på SDU.

Forskningen er et samarbejde mellem SDU, Teknologisk Institut og NeuroSearch A/S.