I det fynske folks tjeneste

Skamby Friskole en realitet

Aftalen om at Skamby Friskole kan overtage bygningerne, når Søndersø kommune lukker den eksisterende folkeskole, er faldet på plads.

-

Aftalen om at Skamby Friskole kan overtage bygningerne, når Søndersø kommune lukker den eksisterende folkeskole, er faldet på plads.

På et møde tirsdag aften aftalte repræsentanter for friskolen og kommunen de betingelser, som friskolen skal opfylde for at overtage bygningerne.

- Hvis friskolen nedlægges, skal bygningerne tilbageskødes til kommunen
- Skamby Friskole skal ved overdragelsen have en egenkapital på mindst 30.000 kr
- Skamby Børnehave samt byens foreninger skal have brugsret til skolen. Til gengæld for det vil kommunen yde friskolen et årligt beløb til dækning af el, varme og rengøring.
- Skolen skal vedligeholdes, så værdien ikke forringes.
- Lån til f.eks. forbedringer med sikkerhed i bygningerne skal godkendes af kommunen.

Skolen er også indstillet på at sælge inventaret, hvis der i fællesskab findes en rimelig pris.

Formanden for Skamby Friskoles bestyrelse, Jørgen C. Jørgensen, siger, at mødet forløb i en meget positiv ånd, og at det er hans klare indtryk, at man fra kommunens side gerne vil hjælpe friskolen godt i gang.