Skanska: Biograflukning<br> er ulovlig

Entreprenørfirmaet Skanska stiller nu spørgsmålstegn ved det lovlige i Cinemaxx? beslutning om at lukke biograferne i Vesterport. I følge Skanska så&nbsp;forpligtiger&nbsp;lejeloven Cinemaxx&nbsp;til at fortsætte biografdriften.

-

Entreprenørfirmaet Skanska stiller nu spørgsmålstegn ved det lovlige i Cinemaxx? beslutning om at lukke biograferne i Vesterport. I følge Skanska så forpligtiger lejeloven Cinemaxx til at fortsætte biografdriften de kommende år.


Selvom Cinemaxx torsdag offentliggjorde, at den tyske biografkæde med udgangen af juli lukker og slukker i Vesterport i Odense, så har udlejeren stadig ikke fået en officiel meddelelse fra Cinemaxx.


Forhandling i næste uge


De to parter skal i næste uge drøfte, hvad der skal ske når Cinemaxx lukker. Men i følge Skanskas regionsdirektør Ole Hammershøj vil Skanska ikke uden videre acceptere, at Cinemaxx stopper biografdriften.


\"I følge den danske lejelov kan Cinemaxx ikke bare stoppe biografdriften. De er forpligtiget til at fortsætte, når de har en lejekontrakt,\" siger Ole Hammershøj.


Et lovbrud


Han vil nu forelægge Skanskas krav om en fortsættelse af biografdriften på mødet med Cinemaxx i næste uge. Hammershøj vil ikke i dag tage stilling til, hvad der skal ske, hvis Cinemaxx fastholder lukningen med udgangen af juli.


\"Det må vi så forholde os til. Men det vil være et brud på den danske lejelov,\" siger Ole Hammershøj.


Et skøn


Den lov, som Skanska henviser til er lejelovens §39, stk. 2. Den lyder:     


Stk. 2. Lejeren af en butik, et hotel, en restauration og lignende skal holde forretningen åben og i forsvarlig drift i sædvanligt omfang.


I følge fuldmægtig Grete Due fra By- og Boligminsteriet vil det komme an på et skøn fra retsvæsnet, om Cinemaxx? biografdrift kan komme ind under denne lov.